Objektien tasaaminen ja sijoittaminen

Tasaus- ja välistysohjaimilla voit sijoittaa objektit tarkasti. Kun ohjaimet on päällä, ne näkyvät, kun vedät objektia dialla, joka on samassa linjassa tai samalla etäisyydellä toisesta objektista. Voit ottaa ohjaimet käyttöön ja poistaa ne käytöstä tarpeen mukaan. Voit myös määrittää objektin paikan x- ja y-koordinaateilla.

Keltaiset tasausohjainviivat kahden objektin päällä

Tasausohjainten laittaminen päälle

 1. Valitse Keynote > Asetukset (näytön yläreunassa olevasta Keynote-valikosta) ja osoita sitten Viivaimet.

 2. Valitse mikä tahansa tasausohjaimista:

  • Keskiohjaimet: Osoittaa, milloin objektin keskikohta on tasassa toisen objektin tai dian keskikohdan kanssa.

  • Reunaohjaimet: Osoittaa, että objektin reuna on tasassa toisen objektin tai dian reunan kanssa.

  • Koko-ohjaimet: Osoittaa, milloin objektien korkeus tai leveys on sama.

  • Välistysohjaimet: Osoittaa, milloin kolme tai useampi objekti ovat yhtä suuren välimatkan päässä toisistaan.

Viivainten näyttäminen

Voit näyttää tai kätkeä viivaimet, jotka helpottavat objektien sijoittamista ja tasausta dialla. Tee jokin seuraavista:

 • Viivaimien näyttäminen tai kätkeminen: Osoita työkalupalkissa Näytä-painike ja valitse Näytä viivaimet (tai Kätke viivaimet).

 • Viivaimen mittayksikön muuttaminen: Valitse Keynote > Asetukset (näytön yläreunassa olevasta Keynote-valikosta) ja osoita sitten Viivaimet. Osoita Viivaimen yksikkö -ponnahdusvalikkoa ja valitse mittayksikkö.

 • Koon ja sijaintikoordinaattien näyttäminen objekteja siirrettäessä: Valitse Keynote > Asetukset ja osoita Viivaimet. Valitse valintaneliön koko ja sijainti.

Pysyvien tasausohjainten lisääminen

Voit luoda tasausohjaimia, jotka auttavat laittamaan objekteja samaan paikkaan eri dioilla. Nämä tasausohjaimet pysyvät näkyvissä dialla, kun työstät sitä, vaikka poistuisit dialta ja palaisit siihen myöhemmin.

 1. Osoita työkalupalkissa Näytä-painike ja valitse Näytä viivaimet.

 2. Siirrä osoitin pysty- tai vaakaviivaimen päälle ja vedä se sitten dialle.

  Keltainen tasausohjain tulee näkyviin.

 3. Vedä ohjain haluamaasi paikkaan dialla.

Voit poistaa tasausohjaimen vetämällä sen pois dian reunan yli.

Kaikkien pysyvien tasausohjainten poistaminen, kätkeminen tai tyhjentäminen

Tee jokin seuraavista:

 • Vaakasuuntaisen ohjaimen poistaminen: Vedä se dian yläreunaan.

 • Pystysuuntaisen ohjaimen poistaminen: Vedä se dian vasempaan reunaan.

 • Kaikkien ohjainten kätkeminen: Valitse Näytä > Ohjaimet > Kätke ohjaimet (näytön yläreunassa olevasta Näytä-valikosta).

  Jos haluat näyttää kaikki ohjaimet, valitse Näytä > Ohjaimet > Näytä ohjaimet.

 • Kaikkien ohjainten tyhjentäminen: Valitse Näytä > Ohjaimet > Tyhjennä kaikki dian ohjaimet.

Objektin tasaaminen x- ja y-koordinaateilla

 1. Valitse objekti.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Järjestä-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Järjestä-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Syötä x- ja y-arvot Paikka-kenttiin.

  x-arvo mitataan dian vasemmasta reunasta objektin vasempaan yläkulmaan.

  y-arvo mitataan dian yläreunasta objektin vasempaan yläkulmaan.

Kun vedät objektia, sen x- ja y-arvot näkyvät.

Objektien tasaaminen dian reunan mukaisesti

Voit tasata kaikki objektit dian reunan mukaisesti.

 1. Valitse yksi tai useampi objekti.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Järjestä-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Järjestä-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita ponnahdusvalikkoa ja valitse vaihtoehto.

  Jos valitset enemmän kuin kaksi objektia, objektit tasataan sen objektin mukaisesti, joka on selvimmin valitsemassasi suunnassa. Esim. jos tasaat kolme objektia vasemmalle, äärimmäisenä vasemmalla oleva objekti ei liiku ja muut objektit tasataan siihen.

Objektien asettaminen tasavälein

Voit asettaa objektit niin, että niiden välillä on yhtä paljon tilaa sekä vaaka- tai pystyakselilla.

 1. Valitse vähintään kolme objektia.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Järjestä-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Järjestä-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Jaa-ponnahdusvalikkoa ja valitse jokin vaihtoehto:

  • Tasaisesti: Objektit asetetaan tasavälein sekä vaaka- että pystyakselille.

  • Vaakatasossa: Objektit asetetaan tasavälein vaaka-akselille.

  • Pystytasossa: Objektit asetetaan tasavälein pysty-akselille.

Objektin siirtäminen piste kerrallaan

Voit hivuttaa objektia, kun haluat siirtää sitä yhden pisteen välein.

 • Valitse objekti ja sitten paina nuolinäppäintä mihin tahansa suuntaan.

  Jos haluat siirtää objektia 10 pistettä kerralla, pidä vaihtonäppäintä painettuna, kun painat jotakin nuolinäppäintä.