Objektin ulkoasun muuttaminen

Voit muuttaa objektin ulkoasua muokkaamalla sen reunoja, täyttöväriä, varjoa ja muita ominaisuuksia. Keynotessa on useita esimääritettyjä objektityylejä, eli koordinoituja värejä, reunoja ja varjoja, jotka sopivat esityksen teemaan. Voit muuttaa objektin ulkoasua nopeasti käyttämällä jotakin näistä tyyleistä. Vaihtoehtoisesti käytettävissäsi on useita lisävalintoja objektin ulkoasun muokkaamiseen.

Tyylin käyttäminen objektiin

 1. Valitse objekti.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Tyyli-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Tyyli-välilehteä, osoita työkalupalkissa.Muoto-painike.

 3. Valitse tyyli välilehden yläreunasta.

  Saat enemmän tyylejä näkyviin osoittamalla vasemmalle ja oikealle osoittavia nuolia.

Objektin läpinäkyvyyden muuttaminen

 1. Valitse objekti.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Tyyli-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Tyyli-välilehteä, osoita työkalupalkissa.Muoto-painike.

 3. Vedä Peittävyys-liukusäädintä.

Reunan lisääminen objektiin ja reunan muuttaminen

 1. Valitse objekti.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Tyyli-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Tyyli-välilehteä, osoita työkalupalkissa.Muoto-painike.

 3. Osoita Reuna-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota, osoita ponnahdusvalikkoa ja valitse reunatyyppi.

 4. Voit käyttää säätimiä reunan ulkoasun säätämiseen (valinnat riippuvat valitsemastasi reunatyypistä)

Objektin täyttäminen värillä

Voit täyttää kuviot, tekstilaatikot ja muut objektit yhtenäisellä värillä tai väriliu'ulla (kahdella tai useammalla värillä, jotka sekoitetaan toisiinsa). Voit valita teemaan kuuluvista väreistä ja väriliu'uista tai valita koko värivalikoimasta.

Säätimet objektien täyttämiseen väreillä
 1. Valitse objekti.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Tyyli-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Tyyli-välilehteä, osoita työkalupalkissa.Muoto-painike.

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Valitse teemaan sopiva väri tai väriliuku: Osoita Täyttö-kohdan vieressä olevaa värivalitsinta ja valitse väri tai väriliuku.

  • Kaksivärisen väriliukutäytön käyttäminen: Osoita Täyttö-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota, osoita ponnahdusvalikkoa, valitse Liukutäyttö ja valitse väri. Värivalitsimen vasemmalla puolella näkyvät tyyliin sopivat värit, ja väriympyrä avaa Värit-ikkunan, jossa voit valita minkä tahansa värin.

  • Muokatun väriliu'un käyttäminen: Osoita Täyttö-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota, osoita ponnahdusvalikkoa, valitse ”Liukutäytön lisävalinnat” ja valitse väri osoittamalla liukusäätimen alapuolella olevia värikohtia. Voit liu'uttaa värikohtia ja muuttaa väriliu'un sekoitusta, kulmaa ja suuntaa muiden säätimien avulla.

Objektin täyttäminen kuvalla

Voit täyttää kuvioita, tekstilaatikoita ja muita objekteja kuvalla.

 1. Valitse objekti.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Tyyli-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Tyyli-välilehteä, osoita työkalupalkissa.Muoto-painike.

 3. Osoita Täyttö-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota.

 4. Osoita ponnahdusvalikkoa ja valitse Kuvatäyttö tai Kuvatäytön lisävalinnat, jos haluat lisätä kuvaan värisävyn.

 5. Osoita Valitse, selaa kuviin ja kaksoisosoita lisättävää kuvaa.

 6. Jos valitsit Kuvatäytön lisävalinnat sävytetyn kuvan lisäämistä varten, valitse sävytysväri osoittamalla värivalitsinta (Valitse-painikkeen oikealla puolella).

  Voit muuttaa sävyn läpinäkyvyyttä vetämällä Värit-ikkunan Peittävyys-liukusäädintä.

 7. Jos haluat muuttaa tapaa, jolla kuva täyttää objektin, osoita Valitse-painikkeen yläpuolella olevaa ponnahdusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

  • Alkuperäinen koko: Laittaa kuvan objektin sisään muuttamatta kuvan alkuperäisiä mittoja.

  • Venytä: Muuttaa kuvan koon vastaamaan objektin mittasuhteita.

  • Vierekkäin: Toistaa kuvaa objektin sisällä.

  • Täytä skaalaamalla: Suurentaa tai pienentää kuvaa niin, että objektiin ei jää tyhjää tilaa.

  • Sovita kokoon: Muuttaa kuvan koon vastaamaan objektin mittasuhteita.

Muokattujen täyttöjen tallentaminen

Voit tallentaa muokatun täytön, jos haluat käyttää sitä uudelleen.

 1. Valitse objekti, jonka täytön haluat tallentaa.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Tyyli-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Tyyli-välilehteä, osoita työkalupalkissa.Muoto-painike.

 3. Osoita Täyttö-kohdan vieressä olevaa värivalitsinta.

  Näkyviin tulee ikkuna, joka sisältää täyttövalinnat.

 4. Korvaa Nykyinen täyttö -valitsimen täyttö vetämällä se johonkin muuhun ikkunassa olevaan valitsimeen.

  Joitakin täyttöjä ei voi korvata. Jos haluat vaihtaa korvattavissa olevat täytöt, osoita Täyttötyyppi-ponnahdusvalikkoa ja valitse jokin muu vaihtoehto. Jos esim. haluat tallentaa liukutäytön, osoita ponnahdusvalikkoa, valitse Liukutäyttö ja vedä Nykyinen täyttö -valitsimessa oleva täyttö Liukutäytöt-osiossa olevaan valitsimeen.

Varjon lisääminen

Kuvioilla, tekstilaatikoilla ja kuvilla voi olla varjo tai heijastus.

 1. Valitse kuvio, tekstilaatikko tai kuva.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Tyyli-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Tyyli-välilehteä, osoita työkalupalkissa.Muoto-painike.

 3. Osoita Varjo-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota, osoita ponnahdusvalikkoa ja valitse varjotyyppi:

  • Varjo: Saa objektin näyttämään siltä kuin se leijuisi dian yläpuolella.

  • Kiinteä varjo: Saa objektin näyttämään siltä kuin se seisoisi dialla.

  • Kaareva varjo: Saa objektin näyttämään siltä kuin sen reunat olisivat kaarevia.

 4. Muuta varjon ulkoasua säätämällä jotakin seuraavista:

  • Sumennus: Varjon reunan pehmeys.

  • Siirtymä: Varjon ja objektin tai tekstin välinen etäisyys.

  • Kulma: Varjon kulma.

  • Perspektiivi: Valonlähteen kulma kiinteässä varjossa.

Jos haluat lisätä varjon kaavion sarjaan, katso Kaavion ulkonäön muuttaminen.

Heijastuksen lisääminen

 1. Valitse kuvio, tekstilaatikko tai kuva.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Tyyli-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Tyyli-välilehteä, osoita työkalupalkissa.Muoto-painike.

 3. Valitse Heijastus-valintaneliö.

 4. Säädä heijastuksen voimakkuutta vetämällä liukusäädintä.