Kaaviodataviitteiden muokkaaminen

Voit muokata kaavion dataviitteitä Kaavion tietomuokkaajassa. Datasoluihin voi syöttää vain numeroita, päivämääriä tai kestoja.

Datasarjan lisääminen, poistaminen tai muokkaaminen

 1. Valitse kaavio, osoita Muokkaa dataa ja tee jokin seuraavista:

  • Datasarjan lisääminen: Osoita solua uudessa sarakkeessa tai uudella rivillä ja syötä data.

  • Datasarjan poistaminen: Osoita sen sarakkeen tai rivin väripalkkia, jonka haluat poistaa, osoita näkyviin tulevaa nuolta ja osoita sitten Poista sarake tai Poista rivi (sen mukaisesti, oletko käyttänyt datasarjoina rivejä vai sarakkeita).

  • Datasarjojen järjestyksen muuttaminen: Voit muuttaa kaavion datasarjojen järjestystä vetämällä väripalkkeja.

  • Valuuttamerkin tai muun muotoilun lisääminen: Osoita oikealla puolella olevan sivupalkin yläreunassa Sarja-välilehteä ja käytä Sarja-välilehden säätimiä.

  • Arvonimiöiden muokkaaminen ja numeroiden muotoileminen: Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa olevaa Sarja-välilehteä, osoita Arvonimiöt-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota ja valitse Arvot-valintaneliö. Valitse akseli, jota haluat muotoilla, osoittamalla ponnahdusvalikkoa ja tee asetukset Arvon datamuoto -osion säätimillä.

 2. Voit palata kaavioon sulkemalla Kaaviodata-ikkunan.

Rivien ja sarakkeiden vaihtaminen datasarjana

Kun lisäät kaavion, Keynote määrittää sen datasarjat oletuksena. Jos taulukko on neliönmuotoinen tai sen leveys on sen korkeutta suurempi, taulukon riveistä tulee useimmissa tapauksissa oletussarja. Muussa tapauksessa sarakkeet ovat oletussarja. Voit vaihtaa, käytetäänkö datasarjoina rivejä vai sarakkeita.

 1. Valitse kaavio ja osoita sitten Muokkaa dataa.

 2. Osoita rivi- tai sarakepainiketta Kaavion tietomuokkaajan oikeassa yläkulmassa.

  Piirrä rivit- ja Piirrä sarakkeet -painikkeet
 3. Sulje Kaavion tietomuokkaaja, kun olet valmis.

X-akselin jakaminen usean arvon kesken y-akselia pitkin hajonta- ja kuplakaavioissa

X-akselin jakaminen tarkoittaa yhdenlaisten arvojen piirtämistä x-akselille samalla kun useanlaisia arvoja piirretään y-akselille. X-akselin arvot ovat oletuksena yhteisiä useissa y-akselin arvojoukoissa joissakin kaaviotyypeissä.

 1. Valitse kaavio ja osoita sitten Muokkaa dataa.

 2. Osoita Määritä-painike ja valitse Jaa X-arvot (tai poista sen valinta).

 3. Sulje Kaavion tietomuokkaaja, kun olet valmis.