Kaavion lisääminen tai poistaminen

Voit esittää dataa käyttämällä 2D-, 3D- tai interaktiivisia kaavioita.

Kun olet luonut kaavion, syötä kaavioon dataa kaavion tietomuokkaajassa. Kun teet muutoksia kaavion tietomuokkaajassa, kaavio päivittyy automaattisesti.

Palkki-, pylväs-, viiva-, alue- tai ympyräkaavion luominen

 1. Osoita työkalupalkissaKaavio-painike ja osoita 2D, 3D tai Interaktiivinen.

 2. Valitse kaaviotyyppi.

  Saat lisää väri- ja tyylivalintoja näkyviin osoittamalla nuolia vasemmalle ja oikealle.

  Jos lisäät 3D-kaavion, sen keskellä näkyy Pyörityssäädin. Voit muuttaa kaavion suuntaa milloin tahansa tätä säädintä vetämällä.

 3. Osoita Muokkaa dataa.

  Näkyviin tulee Kaavion tietomuokkaaja, jossa on paikanvaraajatiedot.

 4. Syötä oma data Kaavion tietomuokkaajassa.

  Voit lisätä numeroita, päivämääriä ja kestoja datasoluihin. Voit muotoilla numeroita osoittamalla oikealla puolella olevan sivupalkin Sarja-välilehdellä Arvonimiöt-ponnahdusvalikkoa.

 5. Jos haluat vaihtaa, esitetäänkö datasarjoina rivejä vai sarakkeita, osoita yhtä taulukon oikeassa yläkulmassa olevista painikkeista.

Hajontakaavion luominen

Hajontakaaviot näyttävät kahden tai useamman datajoukon väliset suhteet. Ne näyttävät datan pisteinä ja vaativat vähintään kaksi saraketta tai riviä dataa (x- ja y-arvot) yhden datasarjan arvojen piirtämiseen. Oletuksena jokaisella hajontakaavion datasarjalla on sama x-akselin arvo, joten sinun tarvitsee vain lisätä uusi rivi tai sarake, jotta näkyviin tulee toinen datasarja.

 1. Osoita Kaavio-painiketyökalupalkissa, osoita 2D tai interaktiivinen ja osoita sitten hajontakaaviota.

  Saat lisää hajontakaavion tyylejä näkyviin napauttamalla Interaktiivinen. Saat lisää väri- ja tyylivalintoja näkyviin osoittamalla nuolia oikealle ja vasemmalle.

 2. Osoita Muokkaa dataa.

  Näkyviin tulee Kaavion tietomuokkaaja, jossa on paikanvaraajatiedot. Jokainen värillinen sarake edustaa kaaviossa esitettävää datasarjaa.

 3. Syötä oma data Kaavion tietomuokkaajassa.

  Voit muotoilla dataa numeroina, päivämäärinä tai kestoina osoittamalla oikealla olevan sivupalkin yläreunassa olevaa Sarja-välilehteä, osoittamalla Arvonimiöt-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota ja valitsemalla Arvot-valintaneliön. Osoita Arvonimiöt-ponnahdusvalikkoa ja valitse vaihtoehto. Jos haluat lisätietoja arvonimiöiden muotoilemisesta, katso Kaaviodataviitteiden muokkaaminen.

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Sen valitseminen, piirretäänkö rivit tai sarakkeet datasarjana: Osoita Kaavion tietomuokkaajan oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta.

  • Eri x-akselin arvon käyttäminen kullekin datasarjalle: Osoita Määritä-painike ja poista Jaa X-arvot -kohdan valinta. Osoita soluja ja syötä omat x- ja y-arvosi datasarjoille.

  • Toisen datasarjan lisääminen: Kirjoita uuden datasarjan nimi seuraavan tyhjään sarakkeeseen (tai riviin, jos kaavio esitetään rivien mukaan) ja paina rivinvaihtonäppäintä.

 5. Voit palata kaavioon sulkemalla Kaavion data -editorin.

Kuplakaavion luominen

Voit käyttää kuplakaaviota datan esittämiseen kolmiulotteisesti. Jokainen datasarja sisältää kolmannen mitan, joka ilmaisee vertailuarvojen (x ja y) ja kokoarvon (z) välisen suhteen. Kokoarvo määrittää kuplan koon.

Oletuksena jokaisella kuplakaavion datasarjalla on sama x-akselin arvo, joten sinun tarvitsee vain lisätä kaksi uutta riviä tai saraketta, jotta näkyviin tulee toinen datasarja. Jos haluat käyttää itsenäisiä x-akselin arvoja, sinun on lisättävä kolme uutta riviä tai saraketta (x, y ja z) näyttääksesi toisen datasarjan.

 1. Osoita Kaavio-painiketyökalupalkissa, osoita 2D tai interaktiivinen ja osoita kuplakaaviota.

  Saat lisää kuplakaavion tyylejä näkyviin napauttamalla Interaktiivinen. Saat lisää väri- ja tyylivalintoja näkyviin osoittamalla nuolia vasemmalle ja oikealle.

 2. Osoita Muokkaa dataa.

  Näkyviin tulee Kaavion data -editori, jossa on paikanvaraajatiedot (x- ja y-akselin ja koon arvot). Jokainen värillinen sarake edustaa datasarjaa, joka esitetään kaaviossa

 3. Osoita soluja ja syötä x- ja y-akselin ja koon arvot datasarjoille.

  Jos haluat lisätä toisen datasarjan, kirjoita uuden datasarjan nimi seuraavan tyhjään sarakkeeseen (tai riviin, jos kaavio esitetään rivien mukaan) ja paina rivinvaihtonäppäintä.

 4. Jos haluat vaihtaa, esitetäänkö datasarjoina rivejä vai sarakkeita, osoita Kaavion tietomuokkaajan oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta.

 5. Jos et halua käyttää samaa x-akselin arvoa jokaiselle datasarjalle, osoita Määritä-painike ja poista Jaa X-arvot -valinta.

 6. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Sarja-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Sarja-välilehteä, osoita Muoto-painike työkalupalkissa.

 7. Osoita sivupalkin Kupladata-osiossa kokoarvo-ponnahdusvalikkoa ja valitse miten haluat esittää kuplan kokoarvot (alue tai halkaisija).

 8. Jos haluat esittää kuplia, joilla on negatiiviset arvot, valitse Näytä negatiiviset kuplat -valintaneliö.

Kaavion poistaminen

 • Valitse kaavio ja paina sitten Poista.