Kaavion ulkonäön muuttaminen

Voit muuttaa kaavion ulkoasua esimerkiksi käyttämällä siihen toista tyyliä, vaihtamalla fontin tai lisäämällä reunan.

Toisen tyylin käyttäminen kaavioon

Kaavio-välilehden yläreunassa olevat miniatyyrikuvat edustavat valmiita kaaviotyylejä, jotka on suunniteltu näyttämään hyvältä käytetyssä teemassa. Voit ottaa kaaviossa käyttöön eri tyylin milloin tahansa.

 • Valitse kaavio, osoita oikealla puolella olevan sivupalkin yläreunassa Kaavio-välilehteä ja valitse eri tyyli sivupalkin yläreunassa olevista miniatyyrikuvista. (Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Kaavio-välilehteä, osoita työkalupalkissaMuoto-painike.)

Jos et pysty muokkaamaan kaaviota, se voi olla lukittu. Avaa lukitus, jotta voit tehdä muutoksia.

Kaavion tekstin ulkoasun muuttaminen

Kun muutat kaavion tekstin ulkoasua Muoto-sivupalkin Kaavio-välilehden säätimillä, kaikki kaavion teksti muuttuu.

 1. Valitse kaavio.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Kaavio-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Taulukko-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Fontin muuttaminen: Osoita Kaavion fontti -ponnahdusvalikkoa ja valitse fontti.

  • Merkkityylin vaihtaminen: Osoita fonttiperheen nimen alla olevaa ponnahdusvalikkoa ja valitse vaihtoehto.

  • Fontin pienentäminen tai suurentaminen: Osoita pientä A-kirjainta tai suurta A-kirjainta.

   Kaikki kaavion teksti pienenee tai suurenee suhteellisesti (yhtä monta prosenttia).

Voit muuttaa kaavion otsikon ja arvonimiön tekstejä Kaavion nimi- ja Arvonimiöt-välilehtien säätimillä niin, että ne poikkeavat muusta tekstistä.

Kaavion sarjan ulkoasun muuttaminen

Voit muuttaa yksittäisen datasarjan ulkoasua kaaviossa. Esimerkiksi palkki- ja ympyräkaavioille voi muuttaa muun muassa palkkien täyttötyyppiä ja väriä sekä reunuksen (viivan) tyyliä. Hajontakaavioissa voit muuttaa kutakin pistettä edustavaa symbolia ja lisätä yhteysviivoja.

 1. Valitse kaavio ja osoita jotakin datasarjan elementtiä (esim. yhtä palkkia tai pylvästä, ympyräkaavion sektoria tai hajontakaavion pistettä).

  Koko datasarja valitaan.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Tyyli-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Tyyli-välilehteä, osoita työkalupalkissa.Muoto-painike.

 3. Tee muutoksia säätimillä.

  Sinun täytyy ehkä osoittaa kunkin osion nimen vieressä olevaa lisätietokolmiota, jotta saisit kaikki valinnat näkyviin.

  Säätimet datasarjan ulkoasun muuttamista varten

  Jos haluat vaihtaa datasarjan väriä, osoita Kaaviovärit-kohdan vieressä olevaa värivalitsinta. Voit esikatsella värejä leijumalla väriyhdistelmän yläpuolella.

Muutokset vaikuttavat vain valittuun datasarjaan. Jos haluat muokata toisen sarjan ulkoasua, valitse elementti kyseisestä sarjasta ja tee sitten haluamasi muutokset.

Elementtien välistyksen muuttaminen palkki- ja pylväskaavioissa

Voit asettaa pylväiden tai palkkien välin palkki- tai pylväskaaviossa.

 1. Valitse kaavio.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Kaavio-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Taulukko-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Välit-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota ja aseta sitten haluamasi väli.

Ympyräkaavion sektorien paikan muuttaminen

 1. Valitse ympyräkaavio.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Sektorit-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Sektorit-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Paikka-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota ja säädä sektorien välinen etäisyys vetämällä Etäisyys keskeltä -liukusäädintä.

  Ympyräkaavio, jonka sektorit ovat erillään

Jos haluat siirtää yhtä ympyräkaavion sektoria, kaksoisosoita ja vedä sitä. Jos haluat poistaa useita sektoreita samalla kertaa, valitse ne komento-osoittamalla ja vedä.

Voit myös muuttaa ympyräkaavion sektoreiden suuntaa siirtämällä Pyörityskulma-säädintä. Näin voit painottaa tiettyjä sektoreita asettamalla ne esimerkiksi kaavio ylä- tai alareunaan.

Reunan lisääminen kaavion ympärille

Voit lisätä reunan mihin tahansa kaksiulotteiseen palkki-, pylväs-, alue-, hajonta- tai kuplakaavioon.

 1. Valitse kaavio.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Kaavio-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Taulukko-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Valitse Kaaviovalinnat-kohdassa Reuna-valintaneliö.

 4. Jos haluat muuttaa reunan ulkoasua, osoita Tausta- ja reunatyyli -kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota ja tee haluamasi muutokset säätimillä.

Kolmiulotteisen kaavion syvyyden ja sarjan elementtien muodon muuttaminen

 1. Valitse kaavio.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Kaavio-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Taulukko-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita 3D-näkymä -kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota.

 4. Tee haluamasi säädöt 3D-näkymä-osion säätimillä.

Sarjojen tai sektorien välisten reunojen viistoittaminen kolmiulotteisissa pino- tai ympyräkaavioissa

Voit lisätä sarjojen erottuvuutta kolmiulotteisissa pino-, pylväs- tai ympyräkaavioissa viistoittamalla reunat, joissa sarjat kohtaavat.

Ympyräkaavio, jossa on viistoitetut reunat
 1. Valitse kaavio.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Kaavio-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Taulukko-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita 3D-näkymä -kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota.

 4. Valitse Näytä viisteet -valintaneliö.