Laskutoimitukset
Voit laskea arvoja käyttäen taulukon solujen dataa Voit luoda kaava- tai funktiosoluja, jotka suorittavat automaattisesti…

Argumenttien ja arvojen tyypit
Tämä sivu kuvaa monet termeistä, joita käytetään funktioiden kuvaamiseen Funktioselaimessa. Mikä tahansa arvotyyppi Jos argumentti…

Merkkijono-operaattorit ja jokerimerkit


Yhtälön lisääminen MathTypella
Jos sinulla on asennettuna MathType 6.7d tai uudempi versio, voit lisätä sen avulla esitykseen matemaattisia…