Argumenttien ja arvojen tyypit

Tämä sivu kuvaa monet termeistä, joita käytetään funktioiden kuvaamiseen Funktioselaimessa.

Mikä tahansa arvotyyppi

Jos argumentti on tyypiltään mikä tahansa, se voi olla looginen arvo, päiväys/aika-arvo, kestoarvo, lukuarvo tai merkkijonoarvo.

Matriisit ja matriisifunktiot

Matriisi on funktion käyttämä tai palauttama joukko arvoja. Matriisifunktio palauttaa yhden arvon sijasta arvomatriisin. Matriisifunktioita käytetään tavallisesti antamaan arvoja toiselle funktiolle.

Looginen lauseke ja arvotyyppi

Looginen lauseke on lauseke, jonka tulos on looginen arvo TOSI tai EPÄTOSI. Looginen arvo on looginen TOSI (1)- tai EPÄTOSI (0) -arvo tai viittaus soluun, joka sisältää tai palauttaa loogisen arvon TOSI tai EPÄTOSI. Se on yleensä tulos loogisen lausekkeen evaluoimisesta, mutta looginen arvo voidaan määrittää suoraan funktion argumenttina tai solun sisältönä. Loogisia arvoja käytetään usein määrittämään, minkä lausekkeen JOS-funktio palauttaa.

Kokoelma-arvotyyppi

Argumentti, joka on määritetty kokoelmaksi, voi olla viittaus yhteen taulukon solualueeseen tai matriisifunktion palauttamaan matriisiin. Kokoelmaksi määritetyllä argumentilla on lisäattribuutti, joka määrittää, minkä tyyppisiä arvoja se voi sisältää.

Ehtolauseke

Ehto on lauseke, joka voi sisältää vertailuoperaattoreita, vakioita, merkkijono-operaattorin & ja viittauksia. Ehdon sisällön on oltava sellainen, että ehdon vertaaminen toiseen arvoon johtaa loogiseen arvoon TOSI tai EPÄTOSI. Jos haluat lisätietoja ja esimerkkejä, katso Merkkijono-operaattorin ja jokerimerkkien käyttötapoja.

Vakiolauseke

Vakio on lauseke, joka on määritelty suoraan kaavassa. Se ei sisällä funktiokutsuja tai soluviittauksia. Esimerkiksi kaavassa:

=KETJUTA("kissa";"t") merkkijonolausekkeet ”kissa” ja ”t” ovat vakioita.

Päivämäärä/aika-arvotyyppi

Päiväys/aika-arvo on arvo tai viittaus soluun, joka sisältää päiväys/aika-arvon missä tahansa Keynoten tukemassa muodossa. Voit valita, että solussa näkyy vain päiväys tai aika, mutta kaikkiin päiväys/aika-arvoihin sisältyy sekä päiväys että aika.

Kesto-arvotyyppi

Kestoarvo on ajan pituus tai viittaus soluun, joka sisältää ajan pituuden. Kestoarvot koostuvat viikoista (vk tai viikkoa), päivistä (pv tai päivää), tunneista (t tai tuntia), minuuteista (m tai minuuttia), sekunneista (s tai sekuntia) ja millisekunneista (ms tai millisekuntia).

Luettelo-arvotyyppi

Luettelo on puolipisteillä erotettu joukko muita arvoja. Esimerkki:

=VALITSE(3;"ensimmäinen";"toinen";7;"viimeinen").

Joissakin tapauksissa luettelo voidaan laittaa toistenkin sulkujen sisään. Esimerkki:

=ALUEET((B1:B5;C10:C12)).

Modaalinen argumentti tai arvotyyppi

Modaalinen argumentti voi sisältää yhden useista mahdollisista arvoista. Modaalista argumenttia käytetään yleensä jonkin asian määrittämiseen laskutoimituksesta, joka funktion tulee suorittaa, tai datan tyypistä, joka funktion tulee palauttaa. Jos modaalisella argumentilla on oletusarvo, se kerrotaan argumentin kuvauksessa.

Luku-arvotyyppi

lukuarvo on luku, numeerinen lauseke tai viittaus soluun, joka sisältää numeerisen lausekkeen. Jos luvun hyväksyttäville arvoille on olemassa rajoitus (esimerkiksi jos luvun on oltava suurempi kuin 0), rajoitus sisältyy argumentin kuvaukseen.

Alue-arvotyyppi

Aluearvo on viittaus yhteen solualueeseen (joka voi olla yksi solu). Aluearvon argumenttikuvauksessa on lisäattribuutti, joka määrittää, minkä tyyppisiä arvoja se voi sisältää.

Viite-arvotyyppi

Viitearvo on viittaus yksittäiseen soluun tai solualueeseen. Jos alueeseen kuuluu enemmän kuin yksi solu, alueen ensimmäinen ja viimeinen solu on erotettu yhdellä kaksoispisteellä. Esimerkki:

=LASKE(A3:D7).

Jos viittaus osoittaa toisessa taulukossa olevaan soluun, viittauksen on sisällettävä taulukon nimi (paitsi jos solun nimi on yksilöllinen kaikissa taulukossa). Esimerkki:

=Taulukko 2::B2. Huomaa, että taulukon nimi ja soluviittaus erotetaan kahdella kaksoispisteellä (::). Taulukon nimi lisätään automaattisesti, kun valitset kaavaa luodessa solun toisesta taulukosta.

Jos viittaus on toisella dialla olevaan soluun, dian nimi on sisällytettävä. Esimerkki:

=Summa(Dia 2::Taulukko 1::C2:G2). Nimet ja soluviittaukset erotetaan kahdella kaksoispisteellä. Dian ja taulukon nimi lisätään automaattisesti, kun valitset kaavaa luodessa solun toiselta dialta.

Merkkijono-arvotyyppi

Merkkijonoarvo koostuu nollasta tai useammasta merkistä tai on viittaus soluun, jossa on nolla tai useampi merkki. Merkit voivat olla mitä tahansa näkyviä merkkejä, myös numeroita.