Voit laskea arvoja käyttäen taulukon solujen dataa

Voit luoda kaava- tai funktiosoluja, jotka suorittavat automaattisesti laskutoimituksia käyttäen valitsemiesi solujen dataa. Voit esimerkiksi vertailla kahdessa solussa olevia arvoja, summata tai kertoa solujen arvoja keskenään ja niin edelleen. Kaavan tai funktion tulos näkyy solussa, johon syötit sen.

Voit käyttää kaavojen luomiseen myös mitä tahansa 250 esimääritetystä matemaattisesta funktiosta, jotka Keynote tarjoaa. Numbersissa on funktioita muun muassa tilastollisiin, taloudellisiin ja teknisiin sovelluksiin. Kaikkia näitä funktioita koskevat yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Funktioselaimesta (tulee näkyviin, kun osoitat haluavasi lisätä funktion soluun kirjoittamalla soluun yhtäsuuruusmerkin) ja Kaavat ja funktiot -verkko-ohjeesta.

Jos haluat lisätä esitykseen yhtälön tai lausekkeen laskutoimitusta suorittamatta, katso Yhtälön lisääminen MathTypella.

Arvojen vähentäminen, kertominen tai jakaminen

Voit suorittaa laskutoimituksia taulukkojesi arvoilla luomalla yksinkertaisia tai monimutkaisia aritmeettisia kaavoja.

 1. Osoita solua, jossa haluat tuloksen näkyvän, ja kirjoita yhtäsuuruusmerkki (=).

  Kaavan muokkaaja avautuu. Voit siirtää kaavan muokkaajaa vetämällä sitä vasemmasta reunasta.

  Avaa kaavan muokkaaja kirjoittamalla soluun yhtäsuuruusmerkki.
 2. Valitse solu, jota haluat käyttää kaavan ensimmäisenä argumenttina, tai kirjoita arvo (esimerkiksi luku, kuten 0 tai 5,20).

 3. Kirjoita laskentaoperaattori (esimerkiksi +, -, * tai /) ja valitse solu kaavan seuraavaksi argumentiksi tai kirjoita arvo.

  Oletusarvoisesti soluviittausten väliin lisätään +. Voit siirtää kaavan muokkaajaa vetämällä sitä vasemmasta reunasta.

 4. Jatka operaattorien ja argumenttien lisäämistä, kunnes kaava on valmis.

 5. Paina rivinvaihtonäppäintä tai osoita Kaavan muokkaajassa OK-painike, kun olet valmis.

  Jos osoitat Kumoa-painike, poistut kaavan muokkaajasta tallentamatta muutoksia.

Arvojen vertaileminen

Vertailuoperaattoreilla voit tarkistaa, onko kahden solun arvot yhtä suuria tai onko yksi arvo suurempi tai pienempi kuin toinen. Voit tehdä tämän syöttämällä soluun lausekkeen, esimerkiksi A1 > A2. Se tarkoittaa, että solun A1 arvo on suurempi kuin solun A2 arvo. Vertailuoperaattorin tulos on joko ”tosi” tai ”epätosi”.

 1. Osoita solua, jossa haluat vertailun tuloksen näkyvän, ja kirjoita yhtäsuuruusmerkki (=).

  Kaavan muokkaaja avautuu. Voit siirtää kaavan muokkaajaa vetämällä sitä vasemmasta reunasta.

  Avaa kaavan muokkaaja kirjoittamalla soluun yhtäsuuruusmerkki.
 2. Valitse solu, jonka arvoa haluat vertailla, tai kirjoita arvo vertailua varten.

 3. Kirjoita vertailuoperaattori (>, >=, =, <>, < tai <=) ja valitse solu, jonka arvoa haluat vertailla, tai kirjoita arvo vertailua varten.

 4. Paina rivinvaihtonäppäintä tai osoita Kaavan muokkaajassa OK-painike, kun olet valmis.

  Jos osoitat Kumoa-painike, poistut kaavan muokkaajasta tallentamatta muutoksia.

Funktioiden lisääminen soluihin.

Voit käyttää esityksessä mitä tahansa 250 esimääritetystä matemaattisesta funktiosta, jotka Keynotes tarjoaa. Funktioselaimessa on esimerkkejä funktioiden toiminnasta, jotta voisit valita parhaiten tarpeisiisi soveltuvan funktion.

 1. Osoita solua, jossa haluat funktion tuloksen näkyvän, ja kirjoita yhtäsuuruusmerkki (=).

  Kaavan muokkaaja avautuu ja Funktioselain näkyy ikkunan oikealla puolella. Voit siirtää kaavan muokkaajaa vetämällä sitä vasemmasta reunasta.

 2. Kirjoita haluamasi funktion nimi (tai funktioon liittyviä termejä, kuten kesto) Funktioselaimen yläosassa olevaan hakukenttään tai selaa käytettävissä olevia funktioita ja valitse haluamasi funktio kaksoisosoittamalla sen nimeä.

  Funktio tulee näkyviin kaavan muokkaajaan samoin kuin kaikki funktion vaaditut ja valinnaiset argumentit.

 3. Valitse funktion argumentti ja kirjoita sille arvo tai valitse laskutoimitukseen sisällytettävät solut tekemällä jokin seuraavista:

  • Solun valitseminen: Osoita solua.

  • Useita sarakkeita tai rivejä kattavan solualueen valitseminen: Vedä osoitin niiden solujen yli, jotka haluat sisällyttää laskentaan.

  • Yksittäisen rivin tai sarakkeen arvojen lisääminen: Osoita sarakkeen yläpäässä tai rivin oikealla puolella olevaa palkkia tai valitse kaikki sarakkeen tai rivin solut.

 4. Paina rivinvaihtonäppäintä tai osoita Kaavan muokkaajassa OK-painike, kun olet valmis.

  Jos osoitat Kumoa-painike, poistut kaavan muokkaajasta tallentamatta muutoksia.

Olemassa olevan funktion argumenttien muuttaminen

Voit muuttaa olemassa olevaa kaavaa siten, että se viittaa eri soluihin.

 1. Kaksoisosoita tulossolua, joka sisältää muokattavan kaavan.

  Kaavan muokkaaja tulee näkyviin ja näyttää kaavan. Voit siirtää kaavan muokkaajaa vetämällä sitä vasemmasta reunasta.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Soluviittausten muuttaminen: Valitse olemassa olevat soluosoitteet, joita haluat muuttaa, ja valitse uudet solut.

  • Soluviittausten poistaminen: Sijoita lisäyskohta funktion argumenttialueen sisään, valitse poistettavat soluviittaukset ja paina Poista.

  • Soluviittausten lisääminen: Sijoita lisäyskohta funktion argumenttialueen sisään ja valitse uudet solut, jotka haluat lisätä.

 3. Paina rivinvaihtonäppäintä tai osoita Kaavan muokkaajassa OK-painike, kun olet valmis.

  Jos osoitat Kumoa-painike, poistut kaavan muokkaajasta tallentamatta muutoksia.

Rivi- tai sarakeosoitteiden säilyttäminen kaavoissa

Voit asettaa rivi- ja sarakeviittaukset kaavassa niin, että voit käyttää samaa kaavaa muualla laskentataulukossa muuttamatta soluviittauksia.

Jos et säilytä rivi- tai sarakeviittauksia, niin sitten kun siirrät kaavaa (leikkaamalla ja sijoittamalla niitä muualle tai lisäämällä uusia rivejä ja sarakkeita taulukkoon), viittauksia muutetaan suhteessa kaavan uuteen sijaintiin.

 1. Kaksoisosoita tulossolua, joka sisältää muokattavan kaavan.

  Kaavan muokkaaja tulee näkyviin ja näyttää käytettävissä olevat funktiot. Voit siirtää kaavan muokkaajaa vetämällä sitä vasemmasta reunasta.

 2. Osoita kolmiota merkissä, joka edustaa säilytettävää solualuetta.

  Argumenttimerkki, jossa on nuoli oikealla puolella
 3. Valitse Säilytä rivi- tai Säilytä sarake -asetus valitun alueen alku- tai loppuosoitteille.

 4. Paina rivinvaihtonäppäintä tai osoita Kaavan muokkaajassa OK-painike, kun olet valmis.

  Jos osoitat Kumoa-painike, poistut kaavan muokkaajasta tallentamatta muutoksia.