Funktiot, jotka hyväksyvät argumentteina ehtoja ja jokerimerkkejä

Jotkin funktiot, kuten SUMMA, käsittelevät kokonaisia alueita. Jotkin funktiot, kuten SUMMAJOS, käsittelevät vain alueen soluja, jotka täyttävät ehdon. Jos esimerkiksi haluat laskea yhteen kaikki sarakkeen B luvut, jotka ovat pienempiä kuin 5, voit käyttää seuraavaa funktiota:

=SUMMAJOS(B;”<5”)

SUMMAJOS-funktion toista argumenttia kutsutaan ehdoksi, koska se saa funktion jättämään huomioimatta solut, jotka eivät täytä vaatimuksia.

Funktioita, jotka ottavat argumentikseen ehtoja, on kahta eri tyyppiä:

  • Funktiot, joiden nimi päättyy JOS (paitsi funktio JOS, joka ei hyväksy ehtoa vaan lausekkeen, joka evaluoituu joko arvoon TOSI tai EPÄTOSI). Nämä funktiot voivat tehdä ehdoissaan numeerisia vertailuja, kuten ”>5”, ”<=7” tai ”<>2”.  Nämä funktiot hyväksyvät myös jokerimerkkejä ehdoissa. Jos esimerkiksi haluat laskea sarakkeen B solut, joka alkavat kirjaimella ”a”, voit käyttää seuraavaa funktiota:

    =LASKE.JOS(B;”a*”)

  • Funktiot, jotka hyväksyvät ehtoja, kuten VHAKU, mutta jotka eivät tee numeerisia vertailuja. Nämä funktiot sallivat joskus jokerimerkkien käytön.

Funktiot, jotka sallivat numeerisia vertailuja tai jokerimerkkejä

Funktio

Sallii numeeriset vertailut

Hyväksyy jokerimerkkejä

KESKIARVO.JOS

Kyllä

Kyllä

KESKIARVO.JOS.JOUKKO

Kyllä

Kyllä

LASKE.JOS

Kyllä

Kyllä

LASKE.JOS.JOUKKO

Kyllä

Kyllä

SUMMAJOS

Kyllä

Kyllä

SUMMA.JOS.JOUKKO

Kyllä

Kyllä

VHAKU

Ei

Jos määritetään täsmällisesti

VASTINE

Ei

Jos määritetään täsmällisesti

KÄY.LÄPI

Ei

Kyllä

PHAKU

Ei

Jos määritetään täsmällisesti