Yhtälön lisääminen MathTypella

Jos sinulla on asennettuna MathType 6.7d tai uudempi versio, voit lisätä sen avulla esitykseen matemaattisia lausekkeita ja yhtälöitä.

Matemaattisten lausekkeiden ja yhtälöiden lisääminen MathTypella

  1. Osoita kohtaa, jossa haluat yhtälön näkyvän.

  2. Valitse Lisää > MathType-yhtälö (näytön yläreunassa olevasta Lisää-valikosta).

  3. Kirjoita tai sijoita yhtälö kenttään.

    Katso ohjeita MathType-työkalujen käyttöön MathTypen ohjeesta.

  4. Jos haluat tallentaa yhtälön, valitse Arkisto > Sulje ja palaa Keynoteen (näytön yläreunassa olevasta MathTypen Arkisto-valikosta) ja osoita näkyviin tulevassa ikkunassa Kyllä.

    Yhtälö näkyy esityksen lisäyskohdassa. Jos haluat muokata yhtälöä, avaa MathType uudelleen kaksoisosoittamalla yhtälöä.

Voit muuttaa yhtälön ulkonäköä samalla tavalla kuin muita kuvia esityksessä.