Taulukon lisääminen tai poistaminen
Kun lisäät taulukon, voit valita tietyistä esimääritetyistä tyyleistä, jotka vastaavat teemaasi. Kun olet lisännyt taulukon,…

Rivien ja sarakkeiden lisääminen
ja järjesteleminen Taulukossa on kolme eri rivien ja sarakkeiden tyyppiä: Yläotsakerivit ja otsakesarakkeet ovat valinnaisia.…

Sisällön lisääminen taulukon soluihin
Voit lisätä sisältöä taulukkoon useilla tavoilla. Voit kirjoittaa, kopioida ja sijoittaa sisältöä jostakin muualta tai…

Taulukon solujen muotoileminen
Solujen muotoileminen erityyppisen datan näyttämistä varten Voit muokata solua näyttämään tekstiä, numeroita, valuuttaa, prosenttiosuuksia, päiväystä…

Muokatun solun muodon luominen
Voit luoda omia solumuotoja numeroiden, tekstin sekä päiväys- ja aika-arvojen näyttämistä varten. Muokkaamasi solumuodot on…

Solujen yhdistäminen tai erottaminen
Taulukon solujen yhdistäminen liittää vierekkäiset solut yhdeksi soluksi. Voit myös erottaa solut toisistaan, jolloin kaikki…

Kommentin lisääminen soluun
Kommentteihin sisältyvät tekijän nimi ja päivämäärä ja aika, jolloin kommentti kirjoitettiin. Kommenttien värikoodit ovat tekijäkohtaiset.…

Ehdollisen korostuksen lisääminen soluihin
Voit asettaa Keynoten muuttamaan solun ulkoasun, kun solun arvo täyttää tietyt ehdot. Voit esimerkiksi asettaa…

Taulukon ulkonäön muuttaminen
Voit muuttaa taulukon ulkoasua käyttämällä siihen erilaista esimääritettyä tyyliä, muuttamalla taulukon ääriviivoja, näyttämällä tai kätkemällä…

Taulukon tekstin ulkoasun muuttaminen
Voit muuttaa tekstin ulkoasua koko taulukossa tai vain tietyissä soluissa. Taulukon koko tekstin ulkoasun muuttaminen…