Rivien ja sarakkeiden lisääminen ja järjesteleminen

Taulukossa on kolme eri rivien ja sarakkeiden tyyppiä:

 • Yläotsakerivit ja otsakesarakkeet ovat valinnaisia. Ne toimivat nimiöinä, jotka kertovat, mitä kukin rivi ja sarake sisältää. Otsakesolujen dataa ei käytetä kaavoihin. Taulukossa voi olla korkeintaan viisi otsakeriviä ja viisi otsakesaraketta.

 • Runkorivit ja -sarakkeet sisältävät taulukon dataa. Taulukossa on oltava vähintään yksi runkorivi ja -sarake.

 • Alaotsakerivit näkyvät taulukon alaosassa.

Sarakkeiden ja rivien lisääminen tai poistaminen

Osoita taulukkoa ja tee jokin seuraavista:

 • Sarakkeiden lisääminen ja poistaminen taulukon oikealla puolella: Osoita Sarakkeen kahva ja vähennä tai kasvata sitten sarakkeiden määrää osoittamalla nuolta.

 • Rivien lisääminen taulukon alaosaan: Osoita Rivin kahva ja vähennä tai kasvata sitten rivien määrää osoittamalla nuolta.

 • Sarakkeen tai rivin lisääminen mihin tahansa kohtaa taulukossa: Ctrl-osoita solua, valitse sitten kohta, johon haluat lisätä rivin tai sarakkeen (valitun solun ylä- tai alapuolelle, eteen tai jälkeen).

  Voit myös pitää osoitinta sen rivin tai sarakkeen numero- tai kirjainpalkin päällä, jonka viereen haluat lisätä, osoittaa nuolta alas ja valita sitten kohdan, johon rivi tai sarake lisätään.

 • Sarakkeen poistaminen mistä tahansa kohdasta taulukkoa: Osoita kirjainpalkkia siinä sarakkeessa, jonka haluat poistaa, osoita nuolta alas ja valitse sitten Poista sarake.

  Voit myös pitää osoitinta sen rivin tai sarakkeen numero- tai kirjainpalkin päällä, jonka haluat poistaa, osoittaa nuolta alas ja valita sitten Poista rivi tai Poista sarake.

Rivien ja sarakkeiden valitseminen

 1. Osoita taulukkoa.

  Sarakkeiden yläpuolella näkyy kirjaimilla merkityt palkit ja rivien vasemmalla puolella numeroidut palkit.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Yksittäisen rivin tai sarakkeen valitseminen: Osoita sen rivin tai sarakkeen palkkia, jonka haluat valita.

  • Useiden rivien tai sarakkeiden valitseminen: Osoita rivin tai sarakkeen palkkia ja vedä valintakahva (valkoinen piste) haluamiesi rivien tai sarakkeiden ympärille.

   Komento-osoita rivi- tai sarakepalkkeja, jos haluat valita ei-peräkkäisiä rivejä tai sarakkeita.

Rivien ja sarakkeiden siirtäminen taulukossa

 • Valitse vähintään yksi rivi tai sarake ja tee sitten jokin seuraavista:

  • Rivien siirtäminen: Osoita rivien numeropalkkeja ja pidä niitä painettuna niin, että rivit näyttävät nousevan irti taulukosta, ja vedä ne sitten toisen rivin ylä- tai alapuolelle.

  • Sarakkeiden siirtäminen: Osoita sarakkeiden kirjainpalkkeja ja pidä niitä painettuna niin, että sarakkeet näyttävät nousevan irti taulukosta, ja vedä ne sitten toisen sarakkeen oikealle tai vasemmalle puolelle.

Jos vedät rivejä tai sarakkeita taulukon ulkopuolelle, luot uuden taulukon.

Rivien ja sarakkeiden koon muuttaminen

Voit muuttaa tiettyjen sarakkeiden leveyttä ja tiettyjen rivien korkeutta taulukossa.

 1. Osoita taulukkoa.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Koon muuttaminen käsin: Pidä osoitinta sen sarakkeen kirjainpalkin oikeanpuoleisen reunan päällä, jonka kokoa haluat muuttaa, tai rivin numeroidun palkin alaosan päällä, kunnes näkyviin tulee Muuta sarakkeen kokoa -kahvat. Muuta sitten kokoa vetämällä.

   Jos muutat useamman sarakkeen tai rivin kokoa, niiden koko muuttuu suhteessa toisiinsa. Jos haluat muuttaa rivien tai sarakkeiden kokoa samankokoisiksi, optio-vedä.

   Jos sivulla näkyvät taulukot on asetettu säilymään sivulla (oikealla olevan sivupalkin yläreunan Järjestä-välilehdellä), tasausohjaimet tulevat näkyviin, kun taulukon rivejä ja sarakkeita tasataan.

  • Koon muuttaminen tarkasti: Osoita muutettavan rivin tai sarakkeen solua. Osoita oikealla olevassa sivupalkissa Taulukko ja osoita Rivin ja sarakkeen koko -kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota. Määritä sitten haluamasi koko nuolilla.

   Koko rivin tai sarakkeen kokoa muutetaan. Solujen valitseminen useammalta kuin yhdeltä riviltä tai sarakkeesta muuttaa kaikkien valintaan kuuluvien rivien tai sarakkeiden kokoa.

  • Sarakkeen tai rivin kutistaminen sen sisällön sovittamiseksi: Ctrl-osoita rivin numeroa tai sarakkeen kirjainta, valitse sitten Sovita korkeus sisältöön tai Sovita leveys sisältöön.

   Voit myös osoittaa Muoto-sivupalkin Taulukko-välilehden Rivin ja sarakkeen koko -osiossa Sovita.

  • Kaikkien rivien korkeuden tai kaikkien sarakkeiden leveyden yhtenäistäminen: Valitse taulukko ja valitse Muoto > Taulukko > Jaa rivit tasaisesti tai Taulukko > Jaa sarakkeet tasaisesti (näytön yläreunassa olevasta Muoto-valikosta).

  • Useiden rivien korkeuden tai useiden sarakkeiden leveyden yhtenäistäminen: Valitse rivi tai sarake ja komento-osoita muita rivejä tai sarakkeita. Valitse Muoto > Taulukko > Jaa rivit tasaisesti tai Taulukko > Jaa sarakkeet tasaisesti (näytön yläreunassa olevasta Muoto-valikosta).

Jos haluat muuttaa kaikkien taulukon rivien tai sarakkeiden kokoa, valitse taulukko ja vedä sitten valintakahvaa (valkoinen neliö).

Yläotsakerivien ja otsakesarakkeiden lisääminen tai poistaminen

Yläotsakerivien, otsakesarakkeiden tai alaotsakerivien lisääminen muuntaa olemassa olevat rivit tai sarakkeet ylä- ja alaotsakkeiksi. Jos sinulla on esimerkiksi dataa taulukon ensimmäisellä rivillä ja lisäät yläotsakerivin, ensimmäinen rivi muuttuu yläotsakkeeksi, jossa on sisältönä sama data. Otsakesolujen dataa ei sisällytetä kaavioihin tai kaavoihin.

 1. Osoita taulukkoa.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Taulukko-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Taulukko-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Otsakkeet-ponnahdusvalikoita ja valitse yläotsakerivien tai otsakesarakkeiden määrä.