Sarakkeessa olevan datan lajitteleminen

Voit lajitella sarakkeessa olevan datan aakkosjärjestykseen tai suurentuvien tai pienentyvien arvojen mukaan. Kun lajittelet sarakkeiden mukaan, rivit järjestyvät myös uudelleen vastaavasti.

Taulukon ylä- ja alaotsakkeita ei oteta mukaan lajitteluun.

Datan lajittelu

  1. Osoita taulukkoa, siirrä osoitin sarakkeen yläreunassa olevan kirjainpalkin päälle ja osoita sitten näkyviin tulevaa nuolipainiketta.

  2. Valitse lajitteluvaihtoehto:

    • Lajittele nousevasti: Lajittelee datan aakkosjärjestykseen (A-Ö) tai suurenevien numeeristen arvojen mukaan.

    • Lajittele laskevasti: Lajittelee datan käänteiseen aakkosjärjestykseen (Ö-A) tai pienenevien numeeristen arvojen mukaan.

Sarakkeissa, jotka sisältävät sekä tekstiä että numeroita, nouseva järjestys lajittelee numerot ennen tekstiä (esim. 1a, 1b, 2a, a1, b1). Nouseva järjestys sijoittaa loogisia arvoja (tosi/epätosi) sisältävät solut aakkosjärjestykseen tai numeerisesti lajiteltujen solujen jälkeen, ja sijoittaa tyhjät solut sarakkeen loppuun.