Sisällön lisääminen taulukon soluihin

Voit lisätä sisältöä taulukkoon useilla tavoilla. Voit kirjoittaa, kopioida ja sijoittaa sisältöä jostakin muualta tai antaa Keynoten täydentää mallit puolestasi automaattisella täytöllä.

Solun sisällön muokkaaminen

Jos solu on tyhjä, osoita sitä ja ala kirjoittaa. Jos solussa on sisältöä, tee jokin seuraavista:

 • Sisällön korvaaminen: Osoita solua ja ala kirjoittaa. Olemassa oleva sisältö korvataan.

 • Sisällön muokkaaminen: Tuo lisäyskohta näkyviin kaksoisosoittamalla solua ja kirjoita. Jos haluat siirtää lisäyskohtaa, osoita haluamaasi paikkaa solussa ja kirjoita. Voit lisätä kappaleenvaihdon painamalla optio-rivinvaihto.

Solujen valitseminen

 • Solun valitseminen: Osoita solua.

 • Solualueen valitseminen: Osoita solua ja vedä sitten valintakahvaa (valkoinen piste) johonkin suuntaan haluamiesi solujen ympärille.

  Jos vedät keltaista pistettä, solun sisältö kopioituu niihin riveihin, joiden päälle vedät. Jos teet näin vahingossa, peru toiminto vetämällä keltainen piste takaisin alkuperäiseen sijaintiinsa tai painamalla Komento-Z.

 • Ei-vierekkäisten solujen valitseminen: Osoita solua, paina komentonäppäintä ja osoita muita soluja.

Sisällön poistaminen taulukon soluista

 • Valitse solut ja tee jokin seuraavista:

  • Tyhjennä solujen sisältö, mutta säilytä solujen datamuoto, tekstityyli ja solutyyli: Paina poistonäppäintä.

  • Poista kaikki data, muotoilut ja tyylit: Valitse Muokkaa > Tyhjennä kaikki (näytön yläreunassa olevasta Muokkaa-valikosta).

Solujen automaattinen täyttäminen

Voit lisätä nopeasti sisältöä valituista soluista viereisiin soluihin ilman sisällön kirjoittamista. Voit nopeasti täyttää rivin tai sarakkeen loogisella datajaksolla, kuten esimerkiksi numerosarjoilla, päivämäärillä tai kirjaimilla.

 • Tee jokin seuraavista:

  • Sisällön täyttäminen automaattisesti yhdestä tai useammasta solusta viereisiin soluihin: Valitse solut, joiden sisällön haluat kopioida, ja siirrä osoitin valinnan rajan yli, kunnes keltainen automaattisen täytön kahva tulee näkyviin. Vedä kahva niiden solujen päälle, joihin haluat lisätä sisällön.

   Kopioitavaksi valitun solun data, solumuoto, kaava tai täyttö lisätään, mutta kommentteja ei lisätä. Automaattinen täyttö ylikirjoittaa olemassa olevan datan lisäämälläsi arvolla.

  • Peräkkäisen sisällön tai mallien automaattinen täyttäminen viereisiin soluihin: Kirjoita sarjan kaksi ensimmäistä merkkiä kahteen ensimmäiseen runkosoluun rivillä tai sarakkeessa, jonka haluat täyttää, kirjoita esimerkiksi A ja B. Siirrä osoitin valinnan rajan yli, kunnes keltainen automaattisen täytön kahva tulee näkyviin ja vedä sitten kahva niiden solujen päälle, jotka haluat täyttää.

   Voit myös täyttää solut automaattisesti arvomallin avulla. Jos valitut solut sisältävät esimerkiksi luvut 1 ja 4, kahteen viereiseen soluun lisätään luvut 7 ja 10, kun vedät osoittimen niiden poikki (arvot suurenevat aina kolmella).

Automaattinen täyttö ei muodosta pysyvää riippuvuussuhdetta ryhmän solujen välille. Voit muuttaa soluja automaattisen täytön jälkeen ilman, että se vaikuttaa muihin soluihin.

Kun täytät soluja automaattisesti, kyseisiin soluihin viittaavat kaavat päivitetään automaattisesti käyttämään uutta arvoa.

Solujen kopioiminen ja sijoittaminen

Kun solu kopioidaan tai kun solun data siirretään uuteen paikkaan taulukossa, myös kaikki solun ominaisuudet (kuten datamuoto, täyttö, reuna ja kommentit) kopioidaan.

  Solun rivin ja sarakkeen korostaminen

  Voit tilapäisesti korostaa solun rivin tai sarakkeen sinisellä samalla kun siirrät osoittimen taulukon päälle. Suuressa taulukossa tämä voi auttaa tunnistamaan sarake- ja riviviittauksia tietyissä soluissa.

  • Paina optionäppäintä, kun siirrät osoittimen solun päälle.