Taulukon ulkonäön muuttaminen

Voit muuttaa taulukon ulkoasua käyttämällä siihen erilaista esimääritettyä tyyliä, muuttamalla taulukon ääriviivoja, näyttämällä tai kätkemällä ruudukkoviivat ja käyttämällä eri riveillä eri värejä.

Toisen tyylin käyttäminen taulukkoon

Helpoin tapa muuttaa taulukon ulkoasua on valita yksi taulukkotyyleistä. Voit ottaa taulukossa käyttöön eri tyylin milloin tahansa.

 1. Osoita taulukkoa.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Taulukko-välilehteä.

  Jos oikealla ei näy sivupalkkia tai siinä ei näy Taulukko-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkkia.

 3. Valitse eri tyyli välilehden yläreunassa olevista vaihtoehdoista.

  Saat lisää tyylejä näkyviin osoittamalla vasemmalle ja oikealle osoittavia nuolia.

Jos teit muutoksia taulukon ulkoasuun ennen toisen taulukkotyylin käyttämistä, uusi taulukkotyyli säilyttää nämä muutokset. Jos haluat ohittaa nämä muutokset kun käytät uutta tyyliä, ctrl-osoita uutta taulukkotyyliä ja valitse ”Poista ohitukset ja käytä tyyliä”.

Muutosten palauttaminen taulukkotyyliin

Jos teit muutoksia taulukon ulkoasuun – muutit esimerkiksi taulukon solujen reunaa – voit palauttaa muutokset takaisin alkuperäiseen taulukkotyyliin.

 1. Osoita missä tahansa kohtaa taulukossa.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Taulukko-välilehteä.

  Jos oikealla ei näy sivupalkkia tai siinä ei näy Taulukko-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkkia.

 3. Ctrl-osoita taulukkotyyliä, jota haluat käyttää uudelleen ja valitse sitten ”Poista ohitukset ja käytä tyyliä”.

Taulukon ääriviivojen ja ruudukoiden muuttaminen

 1. Osoita taulukkoa.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Taulukko-välilehteä.

  Jos oikealla ei näy sivupalkkia tai siinä ei näy Taulukko-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkkia.

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Ääriviivojen muuttaminen: Voit muuttaa viivatyyppiä, paksuutta ja väriä Taulukon ääriviivat -säätimillä.

  • Ruudukkoviivojen muuttaminen: Voit lisätä tai poistaa ruudukkoviivoja taulukon rungosta, yläotsakeriveiltä ja -sarakkeista sekä alaotsakeriveiltä osoittamalla Ruudukkoviivat-painikkeita.

Taulukon solujen reunan tai taustan muuttaminen

Voit muuttaa minkä tahansa taulukon soluvalikoiman reunaa tai taustaa.

 1. Valitse solut, joita haluat muuttaa.

  Jos haluat muuttaa kaikki taulukon solut, valitse taulukko.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Solu-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä oikealla tai sivupalkissa ei näy Solu-välilehteä, osoita työkalupalkissaMuoto-painike.

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Solun reunojen muuttaminen: Osoita Reuna-osiossa jotakin Reunan alla olevista painikkeista ja valitse solun reunat, joita haluat muotoilla. Osoita sitten Reunatyylit-ponnahdusvalikkoa ja valitse reunatyyli.

   Voit luoda muokatun solun reunan osoittamalla Reuna-osiossa reunan asetteluvaihtoehtoa ja määritellä sitten säätimien avulla muokatun tyylin, värin ja paksuuden.

  • Taustan muuttaminen: Osoita Täyttö-osiossa värivalitsinta ja valitse sitten jokin värivaihtoehto. Voit muokata taustaa osoittamalla Täyttö-kohdan vieressä olevaa kolmiota ja tekemällä lisää muutoksia säätimien avulla.

   Täyttövärin valinnan säätimet

Voit myös luoda sääntöjä muuttamaan solun ulkoasun automaattisesti, kun solun arvo täyttää tietyt ehdot. Jos haluat lisätietoja, katso Ehdollisen korostuksen lisääminen soluihin.

Rivin värien vuorotteleminen

 1. Osoita taulukkoa.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Taulukko-välilehteä.

  Jos oikealla ei näy sivupalkkia tai siinä ei näy Taulukko-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkkia.

 3. Valitse vuorotteleva riviväri -valintaneliö ja valitse sitten väri osoittamalla värivalitsinta.

Rivien värit eivät vuorottele otsakesarakkeissa. Otsakesarakkeiden ulkoasu määräytyy valitun taulukkotyylin mukaan.