Tekstin tasaaminen ja välistyksen säätäminen

Voit tasata tekstilaatikon, kuvion tai taulukon solun, rivin tai sarakkeen tekstin vasempaan tai oikeaan reunaan, keskelle tai sekä vasempaan että oikeaan reunaan. Voit myös muuttaa pystytasausta, säätää riviväliä, asettaa tekstimarginaaleja ja muuttaa kuviossa tai tekstilaatikossa olevien sarakkeiden määrää.

Voit tasata tekstiä myös sarkaimilla. Kun painat sarkainnäppäintä (tai optio-sarkainta taulukon solussa), lisäyskohta ja sen oikealla puolella mahdollisesti oleva teksti siirtyy seuraavaan sarkainkohtaan ja syöttämäsi teksti alkaa kyseisestä kohdasta.

Tekstin tasaaminen

 1. Valitse tekstilaatikko, tekstiä sisältävä kuvio tai taulukon solu, rivi tai sarake.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Teksti-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Teksti-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita sivupalkin yläreunassa olevaa Tyyli-painiketta ja osoita sitten haluamiasi tasauspainikkeita.

  Muoto-inspektori ja Tyyli-osio, jossa näkyy värisäätimiä ja tekstin muotoiluvalintoja.

Rivivälin säätäminen

Voit säätää kappaleen tekstirivien välistystä sekä kappaleen edellä ja jäljessä olevan tyhjän tilan määrää.

 1. Valitse tekstilaatikko tai teksti, jota haluat muuttaa.

 2. Osoita Teksti-välilehteä oikealla olevassa sivupalkissa ja osoita sitten Tyyli-painiketta sivupalkin yläreunassa.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Teksti-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Välistys-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota, osoita sitten ponnahdusvalikkoa ja valitse jokin vaihtoehto:

  • Rivit: Valitse, kun latvapiirtojen (kirjainten rivin yläosaan ulottuvien osien) ja juuripiirtojen (kirjainten rivin alapuolelle ulottuvien osien) välisen etäisyyden tulee pysyä samana. Rivien välinen etäisyys on suhteessa fonttikokoon.

  • Vähintään: Valitse, kun rivien välisen etäisyyden tulee pysyä vakiona (mutta olla menemättä päällekkäin, jos tekstistä tulee suurta). Rivien välinen etäisyys ei ole koskaan asettamaasi arvoa pienempi, mutta se saattaa olla suurempi suurempien fonttien kanssa, jotta tekstirivit eivät mene päällekkäin.

  • Täsmälleen: Peruslinjojen välinen etäisyys.

  • Välillä: Asettamasi arvo lisää rivien väliä sen sijaan, että se lisäisi rivien korkeutta. Kaksinkertainen rivinväli kaksinkertaistaa rivien korkeuden.

 4. Aseta tilan määrä valitsemallesi vaihtoehdolle osoittamalla välikentän vieressä olevia nuolia.

 5. Jos haluat säätää valitun kappaleen edellä ja jäljessä olevaa tilaa, osoita Ennen kappaletta- ja Kappaleen jälkeen -nuolia.

Kappalemarginaalien asettaminen

Jotta voit asettaa kappalemarginaaleja, viivainten tulee näkyä. Jos viivaimet eivät ole näkyvissä, osoita työkalupalkissaNäytä-painike ja osoita Näytä viivaimet.

 1. Osoita kappaletta tai valitse yksi tai useampia kappaleita.

 2. Vedä marginaali ja kappaleen sisennysmerkit (yläviivaimessa) haluamaasi paikkaan.

 3. Osoita Teksti-välilehteä oikealla olevassa sivupalkissa ja osoita sitten Tyyli-painiketta sivupalkin yläreunassa.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Teksti-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 4. Jos haluat käyttää oletussisennyksiä, jotka kasvattavat tai pienentävät koko kappaleen sisennystä, osoita jotakin Tasaus-osion sisennyspainikkeista.

  Kappaleentasausvaihtoehdot

Jos haluat muuttaa oletuskappalesisennyksiä, osoita sivupalkin yläreunassa olevaa Asettelu-painiketta ja osoita Sisennykset-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota.

Muoto-inspektori ja Tyyli-osio, jossa näkyy värisäätimiä ja tekstin muotoiluvalintoja.

Tekstisarakkeiden määrän muuttaminen

Voit muuttaa kuviossa tai tekstilaatikossa olevien sarakkeiden määrää.

 1. Valitse kuvio tai tekstilaatikko.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Teksti-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Teksti-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Asettelu ja osoita Sarakkeet-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota.

  Muoto-inspektori ja Tyyli-osio, jossa näkyy värisäätimiä ja tekstin muotoiluvalintoja.

Sarkainkohtien asettaminen

 1. Osoita kappaletta tai valitse kappaleet, joihin haluat asettaa sarkainkohtia.

 2. Osoita vaakaviivainta kohdassa, johon haluat lisätä sarkaimen.

  Jos viivaimet eivät ole näkyvissä, osoita työkalupalkissaNäytä-painike ja osoita sitten Näytä viivaimet.

 3. Jos haluat muuttaa sarkaimen tasausta, ctrl-osoita sarkaimen kuvaketta ja valitse haluamasi tasaus (vasen, keski, oikea tai desimaali).

 4. Jos haluat muuttaa sarkaimen paikkaa, vedä sen kuvaketta viivaimella.

  Jos haluat poistaa sarkaimen, vedä sen kuvake viivaimen alapuolelle, kunnes se katoaa.

Sivupalkin Asettelu-välilehden säätimillä voit muuttaa muita sarkainasetuksia, mukaan lukien oletussarkainväliä.

Muoto-inspektori ja Tyyli-osio, jossa näkyy värisäätimiä ja tekstin muotoiluvalintoja.