Tekstin ulkonäön muuttaminen

Voit muuttaa tekstin ulkoasua vaihtamalla sen fonttia, tyyliä (esim. lihavoitu tai kursiivi) tai kokoa tai lisäämällä tehosteita, kuten varjon tai ääriviivat.

Tekstin ulkoasun muuttaminen

 1. Valitse teksti, jota haluat muuttaa, tai valitse tekstilaatikko, jos haluat muuttaa kaiken sen sisältämän tekstin.

 2. Osoita Teksti-välilehteä oikealla olevassa sivupalkissa ja osoita sitten Tyyli-painiketta sivupalkin yläreunassa.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Teksti-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Muuta muotoiluja säätimillä.

  Muoto-inspektori ja Tyyli-osio, jossa näkyy värisäätimiä ja tekstin muotoiluvalintoja.

Isojen ja pienten kirjainten muuttaminen

Voit muuttaa nopeasti kokonaisia tekstilohkoja isoiksi tai pieniksi kirjaimiksi tai muotoilla tekstin otsikoksi, jossa jokaisen sanan ensimmäinen kirjain muutetaan isoksi.

 1. Valitse teksti, jota haluat muuttaa, tai valitse tekstilaatikko, jos haluat muuttaa kaiken sen sisältämän tekstin.

 2. Osoita Teksti-välilehteä oikealla olevassa sivupalkissa ja osoita sitten Tyyli-painiketta sivupalkin yläreunassa.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Teksti-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Fontti-osiossa Lisävalinnat-painike, osoita Isot ja pienet kirjaimet -ponnahdusvalikkoa ja valitse kohde:

  • Ei mitään: Teksti pysyy sellaisena kuin se on kirjoitettu, muutoksia ei tehdä.

  • Kaikki isolla: Koko teksti muutetaan samankorkuisiksi isoiksi kirjaimiksi.

  • Kapiteelikirjaimet: Teksti muutetaan pienemmiksi kapiteeleiksi ja isot kirjaimet muutetaan suuremmiksi kapiteeleiksi.

  • Isot alkukirjaimet: Jokaisen sanan ensimmäinen kirjain muutetaan isoksi.

Värin lisääminen tekstin taustalle

Voit korostaa tekstiä lisäämällä väriä tekstin taustalle.

 1. Valitse tekstilaatikko tai teksti, jota haluat muuttaa, tai valitse tekstilaatikko, jos haluat muuttaa kaikkea sen sisältämää tekstiä.

 2. Osoita Teksti-välilehteä oikealla olevassa sivupalkissa ja osoita sitten Tyyli-painiketta sivupalkin yläreunassa.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Teksti-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Fontti-osiossa Lisävalinnat-painike, valitse väri Merkin täyttöväri -värivalitsimesta tai väripyörästä ja valitse väri.

  Vasen värivalitsin näyttää työpohjaa varten suunnitellut värit. Oikealla oleva väriympyrä avaa Värit-ikkunan, josta voit valita minkä tahansa värin.

  Tekstin lisävalinnat

Jos haluat poistaa värin, valitse teksti ja valitse sitten Merkin täyttöväri -värivalitsimen oikeassa alakulmassa oleva väriruutu, joka on yliviivattu poikittain.