Välimerkkien muotoilu

Korvaukset-ikkunassa voit muuntaa automaattisesti lainausmerkit kaareviksi lainausmerkeiksi sekä kaksi tavumerkkiä (--) ajatusviivaksi (—).

Korvaukset-ikkuna

Älykkäiden katkoviivojen käyttö

  1. Valitse Muokkaa > Korvaukset > Näytä korvaukset (näytön yläreunassa olevasta Muokkaa-valikosta).

  2. Valitse Korvaukset-ikkunassa Älykkäät väliviivat -valintaneliö.

  3. Korvaa kaikki esityksen väliviivat tai vain valitun tekstin väliviivat osoittamalla painiketta.

Lainausmerkkien mallin valinta

Voit määrittää esityksen puoli- ja kokolainausmerkkien tyylin. Jos haluat käyttää muotoilua jo olemassa olevassa tekstissä, valitse teksti ensin.

  1. Valitse Muokkaa > Korvaukset > Näytä korvaukset (näytön yläreunassa olevasta Muokkaa-valikosta).

  2. Valitse Korvaukset-ikkunassa Älykkäät lainausmerkit -valintaneliö.

  3. Osoita jokaista ponnahdusvalikkoa ja valitse lainausmerkkityyli.

  4. Korvaa kaikki esityksen lainausmerkit tai vain valitun tekstin lainausmerkit osoittamalla vastaavaa painiketta.

Automaattisen muotoilun voi laittaa pois päältä, mutta se ei muuta olemassa olevaa muotoilua. Jos haluat muuttaa olemassa olevaa muotoilua, valitse muutettavan muotoilun sisältävä teksti ja osoita sitten jotakin korvauspainiketta.