Simbol pintasan papan kekunci

Anda boleh menggunakan pintasan papan kekunci—gabungan kekunci yang anda tekan pada masa yang sama—untuk mencapai kebanyakan tugas biasa, seperti memilih teks dan memanipulasi objek dengan cepat.

Kebanyakan pilihan menu mempunyai pintasan papan kekunci, seperti ⌘N, simbol yang mewakili “kekunci pengubah suai” pada papan kekunci anda.

Simbol kekunci pengubah suai disenaraikan dalam jadual di bawah. Untuk senarai lengkap semua pintasan papan kekunci dalam Keynote, termasuk banyak yang tidak ditunjukkan dalam menu, lihat Pintasan papan kekunci.

Simbol untuk kekunci pengubah suai

Kekunci pengubah suai

Simbol

Command

Simbol Command

Shift

Simbol Shift

Option

Simbol Option

Control

Simbol Control

Return

Simbol Return

Padam

Simbol Padam

Padam Maju

Simbol Padam Maju

Anak Panah Atas

Simbol Anak Panah Atas

Anak Panah Bawah

Simbol Anak Panah Bawah

Anak Panah Kiri

Simbol Anak Panah Kiri

Anak Panah Kanan

Simbol Anak Panah Kanan

Atas Halaman

Simbol Atas Halaman

Bawah Halaman

Simbol Bawah Halaman

Atas (Home)

Simbol Atas

Dasar

Simbol Dasar

Tab Kanan

Simbol Tab Kanan

Tab Kiri

Simbol Tab Kiri

Escape (Esc)

Simbol Escape