Tambah atau padamkan jadual
Apabila anda menambah jadual, anda boleh memilih daripada sebilangan gaya yang telah direka bentuk agar…

Tambah baris dan lajur
Tambah dan susun semula baris dan lajur Terdapat tiga jenis baris dan lajur dalam jadual:…

Tambah kandungan pada sel jadual
Anda boleh menambah kandungan pada jadual melalui beberapa cara. Anda boleh menaip, menyalin dan menampal…

Formatkan sel jadual
Formatkan sel untuk memaparkan jenis data yang berbeza Anda boleh memformatkan sel jadual untuk memaparkan…

Cipta format sel tersuai
Anda boleh mencipta format sel anda sendiri untuk memaparkan nombor, teks dan tarikh dan nilai…

Gabung atau leraikan sel
Menggabungkan sel jadual menggabungkan sel bersebelahan ke dalam sel tunggal. Anda juga boleh meleraikan sel…

Tambah komen pada sel
Komen termasuk nama pengarang dan tarikh dan masa komen ditulis. Komen ditambah kod warna oleh…

Tambah penyerlahan bersyarat pada sel
Anda boleh menetapkan Keynote untuk menukar rupa sel apabila nilai dalam sel memenuhi syarat tertentu.…

Tukar rupa jadual
Anda boleh menukar rupa jadual dengan menggunakan gaya jadual yang berlainan padanya dan dengan menukar…

Tukar rupa teks jadual
Anda boleh menukar rupa teks untuk keseluruhan jadual atau hanya sel jadual tertentu. Tukar rupa…