Tambah kandungan pada sel jadual

Anda boleh menambah kandungan pada jadual melalui beberapa cara. Anda boleh menaip, menyalin dan menampal kandungan dari tempat lain atau membiarkan Keynote melengkapkan corak untuk anda dengan isi auto.

Edit kandungan sel

Jika sel kosong, klik padanya dan mula menaip. Jika sel mempunyai kandungan di dalamnya, lakukan mana-mana daripada yang berikut:

 • Gantikan kandungan: Klik sel, kemudian mula menaip. Kandungan sedia ada akan digantikan.

 • Edit kandungan: Dwiklik sel untuk membolehkan titik pemasukan muncul, kemudian taip. Untuk menggerakkan titik pemasukan, klik tempat anda mahukannya, kemudian taip. Anda boleh memasukkan pemisah perenggan dengan menekan Option-Return.

Pilih sel

 • Pilih sel: Klik padanya.

 • Pilih julat sel: Klik sel, kemudian seret pemegang pilihan (titik putih) ke sebarang arah untuk merangkumi julat sel yang anda mahu pilih.

  Jika anda menyeret titik kuning, anda menyalin kandungan sel ke baris yang anda seret. Jika anda melakukan ini secara tidak sengaja, seret titik kuning kembali kepada kedudukan asalnya atau tekan Command-Z untuk membuat semula tindakan.

 • Pilih sel tidak bersebelahan: Klik sel, kemudian Command-klik sebarang sel lain.

Kosongkan kandungan daripada sel jadual

 • Pilih sel, kemudian lakukan salah satu daripada yang berikut:

  • Keluarkan kandungan tetapi kekalkan format data, gaya teks dan gaya sel bagi sel: Tekan Padam.

  • Keluarkan semua data, pemformatan dan penggayaan: Pilih Edit > Kosongkan Semua (dari menu Edit di bahagian atas skrin anda).

Isi auto sel

Anda boleh menambah kandungan dengan cepat daripada sel yang dipilih ke sel bersebelahan tanpa menaipnya. Anda juga boleh mengisi baris atau lajur dengan jujukan data logik, sebagai contoh, siri digit, tarikh atau huruf.

 • Lakukan mana-mana daripada yang berikut:

  • Isi auto kandungan daripada satu atau lebih sel ke dalam sel bersebelahan: Pilih sel dengan kandungan yang anda mahu salin, kemudian gerakkan penuding ke atas jidar pilihan sehingga pemegang isi auto kuning muncul. Seret pemegang ke atas sel yang anda mahu tambah kandungan.

   Sebarang data, format sel, formula atau isian yang dikaitkan dengan sel yang dipilih akan ditambah, tetapi komen tidak akan ditambah. Isi auto akan menggantikan data sedia ada dengan nilai yang anda tambah.

  • Isi auto kandungan berjujukan atau corak ke dalam sel bersebelahan: Taipkan dua item pertama dalam siri dalam dua sel isi pertama pada baris atau lajur yang anda mahu isikan; contohnya, taipkan A dan B. Gerakkan penuding ke atas jidar pilihan sehingga pemegang isi auto kuning muncul, kemudian seret pemegang ke atas sel yang anda mahu isikan.

   Anda juga boleh mengisi auto sel menggunakan corak nilai. Contohnya, jika dua sel yang dipilih mengandungi 1 dan 4, nilai 7 dan 10 ditambah apabila anda menyeret merentas dua sel bersebelahan (nilai ditokok dengan 3).

Isi auto tidak menyediakan perhubungan berterusan antara sel dalam kumpulan. Selepas mengisi auto, anda boleh menukar sel secara bebas daripada satu sama lain.

Apabila anda mengisi auto sel, sebarang formula yang merujuk pada sel tersebut akan dikemas kini secara automatik untuk menggunakan nilai baru.

Salin dan tampal sel

Apabila anda menyalin sel atau memindahkan data sel ke lokasi baru dalam jadual, semua sifat sel turut disalin, termasuk format data, isian, jidar dan komen.

  Serlahkan baris dan lajur sel

  Anda boleh menyerlahkan baris dan lajur sel dalam warna biru buat sementara semasa anda menggerakkan penuding ke atas jadual. Dalam jadual besar, ini boleh membantu anda mengenalpasti rujukan lajur dan baris untuk sel tertentu.

  • Tekan kekunci Option semasa anda menggerakkan penuding di atas sel.