Persembahkan pada paparan berasingan

Jika anda ingin menayangkan persembahan anda dalam skrin berasingan, anda boleh menyambungkan projektor atau Apple TV dengan AirPlay ke komputer anda. Persembahan dimainkan pada paparan yang disambungkan dan komputer anda menunjukkan paparan penyampai. Anda boleh mengesetkan paparan penyampai untuk menunjukkan sebarang gabungan slaid, nota penyampai, jam dan pemasa.

Jika anda menggunakan Apple TV dan mencerminkan paparan anda, anda tidak akan melihat paparan penyampai pada Mac anda.

Persembahkan pada paparan berasingan

 1. Sambungkan paparan luaran ke komputer anda dengan Airplay atau penyesuai video.

 2. Klik Butang Main dalam bar alat pada Mac anda.

  Persembahan anda mula dimainkan dan Keynote pada Mac anda bertukar kepada paparan penyampai. Persembahan dimainkan dalam skrin lain.

  Bar merah muncul merentas bahagian atas paparan penyampai semasa binaan atau transisi dimainkan. (Dalam tataletak sebelah menyebelah, apabila slaid seterusnya tidak muncul dengan serta merta, transisi slaid atau binaan masih dimainkan pada slaid semasa. Slaid seterusnya muncul apabila persembahan bersedia untuk maju sahaja.)

 3. Tekan kekunci Anak Panah Kanan atau bar Space untuk maju ke binaan atau slaid seterusnya.

 4. Untuk menyesuaikan paparan penyampai dengan item berlainan dan tataletak berlainan, klik Butang tataletak.

 5. Tekan kekunci Esc untuk keluar daripada persembahan.

Untuk menukar paparan tayangan slaid dengan cepat (yang memainkan persembahan) dan paparan penyampai, tekan X pada papan kekunci.

Persembahkan dengan tiga atau lebih paparan

Jika anda mempunyai dua atau lebih paparan luaran yang disambungkan ke Mac anda, anda boleh menentukan paparan yang memainkan persembahan anda. Paparan lain akan menjadi paparan penyampai dan anda boleh menyesuaikan tataletaknya.

 1. Sambungkan dua atau lebih paparan luaran ke komputer anda.

 2. Klik Butang Main dalam bar alat pada Mac anda.

  Persembahan anda mula dimainkan pada salah satu paparan luaran. Paparan luaran lain dan Mac anda menjadi paparan penyampai.

 3. Untuk menukar perkara yang muncul pada paparan, klik Butang tataletak dalam sebarang paparan penyampai, klik Konfigurasi di bawah setiap paparan, kemudian lakukan mana-mana daripada berikut:

  • Tunjukkan persembahan pada paparan: Klik Tunjukkan Tayangan Slaid.

  • Henti main persembahan pada paparan: Klik Tunjukkan Paparan Penyampai.

  • Tukar item pada paparan penyampai: Dalam senarai yang muncul, pilih sebarang gabungan pilihan untuk mengesetkan apa yang muncul pada paparan.

   Contohnya, semasa khalayak anda melihat tayangan slaid pada salah satu paparan, anda boleh melihat nota penyampai anda pada paparan utama dan slaid semasa dan seterusnya pada paparan ketiga.

  • Ubah suai tataletak item pada paparan penyampai: Klik Sesuaikan Paparan Penyampai, kemudian buat perubahan.

 4. Klik Selesai.

Apabila anda mengklik Butang tataletak, imej kecil bagi sehingga enam paparan bersambung akan ditunjukkan. Paparan penyampai utama mempunyai bintang bersebelahan namanya dan label Paparan Utama. Ia juga mempunyai bar alat paparan penyampai dan penavigasi slaid, yang membolehkan anda melompat ke slaid berlainan.

Sesuaikan paparan penyampai

Anda boleh memilih item yang muncul dalam paparan penyampai dan anda boleh mengubah suai tataletaknya.

 • Klik Butang tataletak di penjuru kanan atas paparan penyampai.

  Jika senarai pilihan muncul: Untuk menunjukkan atau menyembunyikan item pada skrin, pilih atau nyahsembunyikan pilihan, kemudian klik Butang tataletak untuk terus memainkan persembahan. Untuk mengubah suai item tataletak pada skrin, klik Sesuaikan Paparan Penyampai, kemudian lakukan sebarang operasi yang diterangkan seterusnya.

  Senarai pilihan paparan penyampai

  Jika dialog sesuaikan Paparan Penyampai muncul: Lakukan mana-mana daripada berikut, kemudian klik OK (atau tekan Esc) untuk meneruskan memainkan persembahan:

  • Tunjukkan atau sembunyikan item: Pilih atau nyahpilih item dalam dialog.

  • Alihkan item dalam paparan penyampai: Seretnya.

   Apabila anda menyeret slaid, labelnya sentiasa bergerak bersamanya. Untuk menempatkan label secara bebas pada slaid, seret label sahaja. Untuk menyeret berbilang item serentak, Command-klik atau Shift-klik untuk memilihnya, kemudian seret.

  • Saiz semula item dalam paparan penyampai: Seret sebarang pemegang pilihan.

   Jam, pemasa dan label sentiasa disaiz semula mengikut kadar dari pusatnya.

   Untuk mensaiz semula dan mengekalkan perkadaran slaid, tetingkap Nota Penyampai atau Penunjuk Sedia untuk Maju, tahan Shift semasa anda menyeret. Untuk mensaiz semula salah satu dari pusatnya, tahan Option semasa anda menyeret. Untuk mensaiz semula salah satu item secara berkadaran dari pusatnya, tahan Shift dan Option semasa anda menyeret.

  • Tempatkan item secara automatik dalam paparan penyampai: Klik Gunakan Tataletak Auto dalam dialog.

  Dialog Sesuaikan Paparan Penyampai

Jika anda mengalihkan atau mensaiz semula item dan kemudian mengklik Butang tataletak, dialog Sesuaikan Paparan Penyampai muncul berbanding senarai pilihan.

Anda juga boleh memaparkan dialog Sesuaikan Paparan Penyampai dengan memilih Main > Sesuaikan Paparan Penyampai (dari menu Main di bahagian atas skrin anda).