Tambah kata laluan pada persembahan

Jika anda mahu mengehadkan orang yang boleh membuka dan melihat persembahan Keynote anda, anda boleh melindunginya dengan kata laluan. Orang yang menerima persembahan daripada anda perlu mengetahui kata laluan agar dapat membukanya. Jika anda berkongsi persembahan anda dalam iCloud, kolaborator anda juga memerlukan kata laluan.

Anda juga boleh memerlukan kata laluan untuk menghentikan atau keluar daripada persembahan semasa ia dimainkan, yang berguna apabila persembahan disetkan untuk dimainkan secara automatik di tempat seperti kiosk.

Tambah kata laluan pada persembahan

  1. Klik tab Dokumen di bahagian atas bar sisi di sebelah kanan.

    Jika anda tidak nampak bar sisi atau bar sisi tidak mempunyai tab Dokumen, klik Butang Dokumen dalam bar alat.

  2. Pilih kotak semak “Perlukan kata laluan untuk dibuka”.

  3. Taipkan kata laluan dan petunjuk, kemudian klik Setkan Kata Laluan.

Untuk menukar atau mengeluarkan kata laluan, pilih Fail > Tukar Kata Laluan (dari menu Fail di bahagian atas skrin anda). Masukkan maklumat yang diminta, kemudian klik Tukar Kata Laluan atau Keluarkan Kata Laluan.

Perlukan kata laluan untuk keluar daripada persembahan yang sedang dimainkan

Apabila anda memerlukan kata laluan untuk keluar daripada persembahan, kata laluan digunakan pada semua persembahan yang dimainkan pada komputer anda, bukan sahaja pada persembahan ini.

  1. Dengan persembahan terbuka, pilih Keynote > Keutamaan (daripada menu Keynote di bahagian atas skrin anda).

  2. Klik Tayangan Slaid, kemudian pilih kotak semak “Perlukan kata laluan untuk keluar daripada tayangan slaid”.

  3. Pilih kata laluan, kemudian klik Setkan Kata Laluan.

Kata laluan ini hanya digunakan semasa persembahan dimainkan pada Mac yang mana ia disimpan. Jika anda menyimpan persembahan pada Mac yang lain, anda boleh menggunakan semula kata laluan dengan mengikuti langkah-langkah di atas.

Untuk mengeluarkan kata laluan ini, pilih Keynote > Keutamaan, kemudian nyahpilih kotak semak “Perlukan kata laluan untuk keluar daripada tayangan slaid”.

Nota: Anda boleh menambah kata laluan selepas anda berkongsi persembahan. Jika anda berbuat demikian pastikan anda memaklumkan kolaborator agar mereka boleh membuka persembahan.

Tukar atau keluarkan kata laluan

  • Tukar kata laluan: Pilih Fail > Tukar Kata Laluan (dari menu Fail di bahagian atas skrin anda). Masukkan maklumat yang diminta, kemudian klik Tukar Kata Laluan.

  • Keluarkan kata laluan: Pilih Fail > Tukar Kata Laluan. Taipkan kata laluan lama, kemudian klik Keluarkan Kata Laluan.

Persembahan yang dilindungi kata laluan kekal dilindungi apabila anda berkongsinya menggunakan iCloud, agar kolaborator anda memerlukan kata laluan untuk membuka persembahan. Jika persembahan telah dikongsi di iCloud, anda boleh menambah, mengeluarkan atau menukar kata laluan dalam Seting Perkongsian.

Nota: Persembahan hanya boleh mempunyai satu kata laluan, jadi jika anda menukar kata laluan apabila anda berkongsi persembahan, ia menjadi satu-satunya kata laluan persembahan.