Dodawanie Magicznego przejścia
Magiczne przejście tworzy podczas wyświetlania prezentacji efekt animacji przesuwania obiektów z pierwotnych miejsc na jednym slajdzie…

Dodawanie przejść
Dodawanie przejścia między slajdami Przejścia to efekty wizualne wyświetlane podczas przechodzenia z jednego slajdu do kolejnego.…

Animacja obiektów
Aby zwiększyć dynamikę prezentacji, możesz dołączyć animacje obiektów na slajdzie. Na przykład, kolejne punktory z tekstem…