Dodawanie tekstu
Aby zastąpić tekst zastępczy na slajdzie, kliknij w niego dwukrotnie i wpisz własny tekst. Jeśli chcesz dodać…

Zmienianie wyglądu tekstu
Możesz zmieniać wygląd tekstu, wybierając inną czcionkę, krój czcionki (np. pogrubiony lub kursywę) i rozmiar, stosując…

Używanie stylów akapitu
Styl akapitu to zestaw atrybutów, takich jak rozmiar czcionki i jej kolor, określających wygląd akapitu. Po…

Wyrównywanie tekstu
i korygowanie odstępów Możesz korygować tekst w polu tekstowym, kształcie, komórce tabeli, wierszu lub łamie, aby był…

Formatowanie list
Możesz tworzyć sformatowane listy z punktorami, numerami lub literami. Każda lista może zawierać wcięcia tworzące hierarchię.…

Korygowanie odstępów między znakami i formatowanie
Możesz zmieniać odstępy między znakami oraz formatować tekst jako indeks górny lub indeks dolny. Zwiększanie…

Formatowanie znaków przestankowych
W oknie zastąpień możesz włączyć automatyczne konwertowanie cudzysłowów na cudzysłowy typograficzne oraz podwójnych myślników (--) na…

Dodawanie koloru lub obrysu do tekstu
Dodawanie koloru tła i obrysu do pola tekstowego lub kształtu Możesz dodać kolor za tekstem w kształcie…

Sprawdzenie pisowni
Możesz włączyć w Keynote oznaczanie błędów pisowni w trakcie pisania, a także sprawdzać pisownię całej prezentacji lub zaznaczonego…

Znajdowanie i zastępowanie tekstu
Możesz wyszukiwać określone słowa, frazy, liczby i znaki, a także automatycznie zamieniać wyniki wyszukiwania nowym tekstem. Wyszukiwanie…