Dodawanie tekstu

Aby zastąpić tekst zastępczy na slajdzie, kliknij w niego dwukrotnie i wpisz własny tekst. Jeśli chcesz dodać do slajdu inny tekst, oprócz istniejących elementów zastępczych, możesz dodać nowe pole tekstowe, a następnie zastąpić znajdujący się w nim tekst zastępczy.

Samo pole tekstowe jest obiektem, który można modyfikować tak samo, jak większość innych obiektów: obracać, zmieniać obrys, wypełniać kolorem, nakładać na inne obiekty itd. Dostępne są narzędzia służące do zmiany wyglądu tekstu w polu tekstowym, w tym czcionki, koloru, rozmiaru i wyrównania.

Możesz też dodawać i edytować tekst w kształtach lub komórkach tabeli, a także formatować go tak samo, jak każdy inny tekst.

Tworzenie nowego pola tekstowego

 1. Kliknij w Przycisk tekstu na pasku narzędzi.

  Do slajdu dodane zostanie pole tekstowe (wygląd tekstu możesz zmienić później).

 2. Wpisz własny tekst, aby zastąpić nim tekst zastępczy.

 3. Jeśli to konieczne, zmień wielkość pola tekstowego: zaznacz je i przeciągnij dowolny uchwyt zaznaczenia (biały kwadrat).

 4. Przeciągnij pole tekstowe w miejsce, w którym chcesz je umieścić na slajdzie.

Aby usunąć pole tekstowe, zaznacz je, a następnie naciśnij Delete.

Kopiowanie i wklejanie tekstu

Aby szybko użyć ponownie zaznaczonego tekstu, skopiuj go i wklej.

 1. Zaznacz tekst, a następnie wybierz polecenie menu Edycja > Kopiuj (menu Edycja znajduje się na górze ekranu).

 2. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie wybierz polecenie menu Edycja > Wklej.

Jeśli kopiujesz tekst i chcesz dopasować jego styl do tekstu, do którego wklejasz skopiowany tekst, wybierz polecenie menu Edycja > Wklej i dostosuj styl.

Kopiowanie i wklejanie stylu tekstu

Możesz kopiować sam styl zaznaczonego tekstu i stosować go w innym tekście.

 1. Zaznacz tekst, a następnie wybierz polecenie menu Format > Kopiuj styl (menu Format znajduje się na górze ekranu).

 2. Zaznacz inny tekst, w którym chcesz zastosować styl, a następnie wybierz polecenie menu Format > Wklej styl.

Wprowadzanie znaków specjalnych i symboli

W tekście możesz wprowadzać znaki specjalne, takie jak symbole matematyczne, litery ze znakami akcentu, strzałki, emotikony, znaki pisma japońskiego, chińskiego, koreańskiego i inne.

 1. Kliknij w miejscu, w którym ma pojawić się znak lub symbol.

 2. Wybierz polecenie menu Edycja > Znaki specjalne (menu Edycja znajduje się na górze ekranu).

  Otwarte zostanie okno znaków.

  Okno Znaki specjalne zawierające emotikony. Na dole znajdują się przyciski różnych typów symboli oraz objaśnienie wskazujące przycisk pokazujący pełne okno znaków.
 3. Kliknij w dowolną z ikon na dole okna znaków, aby wybrać kategorię znaków. Kliknij w strzałkę po lewej lub po prawej, aby zobaczyć więcej kategorii.

 4. Kliknij w znak, który chcesz wstawić.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o używaniu klawiatur i metod wprowadzania dla różnych języków, kliknij w biurko, aby przełączyć się do Findera, wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc Maca (menu Pomoc znajduje się na górze ekranu) i poszukaj hasła „menu wprowadzania”.