Formatowanie tekstu japońskiego, chińskiego lub koreańskiego

Możesz wpisywać tekst w wielu różnych językach i różnych systemach pisma dla języka chińskiego, japońskiego i koreańskiego, korzystając z dostępnych na Macu klawiatur narodowych. Keynote udostępnia różne funkcje formatowania tekstu przeznaczone dla danego języka, obejmujące m.in. style wyróżnienia, style list i wskazówki wymowy. Dostępne opcje formatowania zależą od używanej klawiatury narodowej.

Oto lista zalecanych czcionek dla wybranych języków:

 • Chiński uproszczony: Heiti SC

 • Chiński tradycyjny: Heiti TC

 • Koreański: AppleSDGothic Neo

 • Japoński: Hiragino Kaku Gothic (bezszeryfowa) lub Hiragino Mincho (szeryfowa)

W poniższych wskazówkach założone jest, że na Macu włączona została co najmniej jedna klawiatura chińska, japońska lub koreańska. Aby włączyć klawiatury narodowe, otwórz preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Źródła wprowadzania.

Dodawanie chińskich, japońskich lub koreańskich znaków wyróżnienia

Istnieje możliwość dodawania znaków wyróżnienia (emfazy), powszechnie stosowanych w tekście chińskim, japońskim i koreańskim. Na przykład, przy użyciu klawiatury chińskiej można dodawać kropki pod lub nad tekstem, jak również używać podkreślenia linią falistą. Do tekstu japońskiego można dodawać dwa rodzaje kropek.

 1. Przełącz klawiaturę, wybierając klawiaturę chińską, japońską lub koreańską.

 2. Zaznacz tekst w języku chińskim, japońskim lub koreańskim (złożony z jednego lub wielu znaków), kliknij w kartę Tekst na górze paska bocznego po prawej, a następnie kliknij w przycisk Styl w górnej części paska bocznego.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Aby zastosować znak formatowania w zaznaczonym tekście, kliknij w przycisk Styl, znajdujący się w górnej części paska bocznego po prawej, a następnie kliknij w odpowiedni przycisk.

  Dostępne opcje formatowania zależą od bieżącej klawiatury.

Korzystanie z chińskiego, japońskiego lub koreańskiego stylu listy

Chińskie, japońskie i koreańskie style list mogą być stosowane w listach utworzonych w dowolnym języku. Zmianie ulega jedynie styl punktorów lub system numeracji.

 1. W przypadku listy w języku polskim: wpisz pierwszy element listy (np. 1 lub A).

  W przypadku listy w języku chińskim, japońskim lub koreańskim: przełącz klawiaturę na język, którego chcesz używać, a następnie wpisz pierwszy element listy (np. 가).

 2. Wprowadź kropkę lub nawias, a następnie spację.

 3. Wprowadź pierwszy element listy, a następnie naciśnij Return.

  Keynote automatycznie wykryje, że tworzysz listę. Możesz kontynuować pisanie przy użyciu klawiatury chińskiej, japońskiej lub koreańskiej, aby dokończyć listę.

 4. Jeśli wprowadzasz listę w języku polskim, ale chcesz użyć stylu chińskiego, japońskiego lub koreańskiego, kliknij w kartę Tekst na górze paska bocznego po prawej, kliknij w przycisk Styl w górnej części paska bocznego, a następnie kliknij w styl listy.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

  Dostępne style zależą od włączonych klawiatur.

Dołączanie wskazówek wymowy do tekstu

Jeśli na swoim Macu lub urządzeniu iOS masz włączoną klawiaturę chińską, japońską lub koreańską, możesz dodawać wskazówki wymowy do słów pisanych w dowolnym języku (nawet, jeśli nie używasz żadnej z tych klawiatur).

 1. Zaznacz tekst obejmujący jeden lub więcej znaków.

  Zwróć uwagę, aby zaznaczenie nie obejmowało końców wiersza ani znaków interpunkcyjnych.

 2. Kliknij w zaznaczony tekst, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Tekst wskazówek wymowy w menu kontekstowym.

  Możesz także wybrać polecenie menu Format > Tekst wskazówek wymowy (menu Format znajduje się na górze ekranu).

  Nad zaznaczonym tekstem pojawią się wskazówki wymowy.

  Wskazówki wymowy dla danego wyrazu. Etykiety wskazują pole tekstowe i sugerowany tekst
 3. Aby zmienić tekst wskazówek wymowy, wybierz jedną z pozycji.

  Dostępne wersje wskazówek wymowy zależą od włączonych klawiatur.

 4. Kliknij w dowolnym miejscu poza oknem wskazówek wymowy, aby zastosować wybrany tekst i zamknąć okno.

Zmienianie lub usuwanie wskazówek wymowy

Po dodaniu zapisu wymowy, możesz zmienić jego język lub go usunąć.

 1. Kliknij w słowo z zapisem wymowy, a następnie wybierz Tekst wskazówek wymowy z menu kontekstowego.

  Możesz także zaznaczyć słowo, a następnie wybrać polecenie menu Format > Tekst wskazówek wymowy (menu Format znajduje się na górze ekranu).

  Wskazówki wymowy dla danego wyrazu. Etykiety wskazują pole tekstowe i sugerowany tekst
 2. Wprowadź tekst, którego chcesz użyć, lub wybierz jedną z propozycji.

  Dostępne wersje wskazówek wymowy zależą od włączonych klawiatur.

 3. Aby usunąć wskazówki wymowy, kliknij w Usuń.

Możesz także kliknąć dwukrotnie w tekst, a następnie dokonać jego edycji. Tekst wskazówek wymowy zostanie usunięty automatycznie.