Formatowanie znaków przestankowych

W oknie zastąpień możesz włączyć automatyczne konwertowanie cudzysłowów na cudzysłowy typograficzne oraz podwójnych myślników (--) na pauzy.

Okno zastąpień

Używanie myślników inteligentnych

  1. Wybierz polecenie menu Edycja > Zastąpienia > Pokaż zastąpienia (menu Edycja znajduje się na górze ekranu).

  2. W oknie zastąpień zaznacz pole wyboru Myślniki inteligentne.

  3. Kliknij w odpowiedni przycisk, aby zastąpić wszystkie wystąpienia myślników w prezentacji lub tylko w zaznaczonym tekście.

Wybieranie stylu cudzysłowów

Możesz wybrać styl używanych w prezentacji cudzysłowów pojedynczych i podwójnych. Aby zastosować formatowanie w istniejącym tekście, zaznacz najpierw ten tekst.

  1. Wybierz polecenie menu Edycja > Zastąpienia > Pokaż zastąpienia (menu Edycja znajduje się na górze ekranu).

  2. W oknie zastąpień zaznacz pole wyboru Cudzysłowy inteligentne.

  3. Kliknij w menu podręczne i wybierz styl cudzysłowów.

  4. Kliknij w odpowiedni przycisk, aby zastąpić wszystkie wystąpienia cudzysłowów w prezentacji lub tylko w zaznaczonym tekście.

Możesz wyłączyć formatowanie automatyczne — istniejące formatowanie nie zostanie w takim przypadku zmienione. Aby zmienić istniejące formatowanie, zaznacz tekst zawierający formatowanie, które chcesz zmienić, a następnie kliknij w jeden z przycisków zastępowania.