Sprawdzenie pisowni

Możesz włączyć w Keynote oznaczanie błędów pisowni w trakcie pisania, a także sprawdzać pisownię całej prezentacji lub zaznaczonego tekstu. Keynote może także sprawdzać gramatykę i wyświetlać definicje słów.

Użyj okna Pisownia i gramatyka, aby sprawdzać pisownię i gramatykę, dodawać słowa do słownika oraz zmieniać język pisowni. Dodawanie terminów do słownika polega na uczeniu programu Keynote nowych słów, aby nie były oznaczane jako błędne.

Automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki

 1. Wybierz polecenie menu Edycja > Pisownia i gramatyka (menu Edycja znajduje się na górze ekranu), a następnie włącz dowolne z opcji:

  • Sprawdzaj pisownię, gdy piszę: Podkreśla na czerwono nieprawidłowo wpisane słowa.

  • Sprawdzaj gramatykę i pisownię: Podkreśla nieprawidłowo wpisane słowa na czerwono, a błędy gramatyczne — na zielono.

  • Poprawiaj pisownię automatycznie: Podczas wprowadzania tekstu podkreśla błędy na niebiesko i wyświetla na chwilę poprawioną wersję. Jeśli nie zgadzasz się z wyświetloną propozycją, kliknij w znak x w dymku propozycji, aby pozostawić swoją wersję.

 2. Kliknij w błędne słowo, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie dokonaj wyboru z menu kontekstowego.

Używanie okna pisowni i gramatyki

Keynote sprawdza pisownię i wyświetla błędnie wpisane słowa w oknie Pisownia i gramatyka.

 • Wybierz polecenie menu Edycja > Pisownia i gramatyka > Pokaż pisownię i gramatykę (menu Edycja znajduje się na górze ekranu).

  Okno pisowni i gramatyki

Konfigurowanie sprawdzania pisowni w wielu językach

W oknie Preferencji systemowych na Macu możesz skonfigurować sprawdzanie pisowni w różnych językach.

 1. Otwórz Preferencje systemowe na Macu, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij w Tekst.

  Preferencje systemowe są dostępne w menu Apple, znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu.

 2. Kliknij w menu podręczne Pisownia, a następnie wybierz Konfiguruj (na dole menu).

 3. Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Rozmieść języki na liście w kolejności, w jakiej mają być używane do sprawdzania pisowni.

  • Zaznacz pola wyboru obok języków, które mają być uwzględniane podczas sprawdzania pisowni.

  • Jeśli masz plik słownika, którego chcesz użyć, skopiuj go do katalogu Spelling w katalogu Library.

 4. Kliknij w Gotowe.

 5. Upewnij się, że z menu podręcznego Pisownia wybrane jest Automatycznie, a następnie zamknij okno preferencji klawiatury.

Język sprawdzania pisowni możesz także wybrać w oknie Pisownia i gramatyka. Wybierz Wybierz polecenie menu Edycja > Pisownia i gramatyka > Pokaż pisownię i gramatykę. Następnie wybierz język na dole okna.

Poprawianie błędnych słów

Gdy włączone jest automatyczne sprawdzanie pisowni i błędne słowa są podkreślane na czerwono, możesz używać skrótu, aby przechodzić z jednego błędnego słowa do kolejnego i szybko wprowadzać poprawki.

 1. Kliknij w pierwsze błędne słowo, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz prawidłową pisownię z listy.

 2. Naciśnij Command-średnik, aby przeskoczyć do następnego błędnego słowa.

 3. Powtórz te kroki dla każdego błędnego słowa.

Uwaga: Jeśli wybierzesz polecenie menu Edycja > Pisownia i gramatyka > Poprawiaj pisownię automatycznie (menu Edycja znajduje się na górze ekranu), błędne słowa istniejące już w prezentacji zostaną podkreślone. Podczas pisania nowego tekstu wyświetlane będą sugestie pisowni potencjalnie błędnych słów. Jeśli nie chcesz używać sugerowanej pisowni, kliknij w x obok sugerowanego słowa, aby użyć wpisanej wersji. Jeśli chcesz użyć sugerowanej pisowni, pisz dalej.

Sprawdzanie znaczenia słowa

Możesz szybko sprawdzać definicje i pisownię słów. Niektóre listy zawierają również hasła z tezaurusa oraz z Wikipedii.

 • Kliknij w słowo, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz z menu kontekstowego Wyszukaj [słowo].