Ustawianie domyślnego pola tekstowego w prezentacji

Możesz ustawić własną czcionkę, kolor wypełnienia i inne elementy pola tekstowego, a następnie uczynić je domyślnymi w danej prezentacji.

  1. Dodaj pole tekstowe do prezentacji i zmień je w dowolny sposób.

    Możesz zmienić czcionkę i jej rozmiar, dodać obrys itd.

  2. Zaznacz pole tekstowe.

  3. Wybierz polecenie menu Format > Zaawansowane > Ustaw jako domyślny wygląd pola tekstowego (menu Format znajduje się na górze ekranu).

Zmiany tej możesz dokonać w dowolnej chwili i nie ma ona wpływu na pola tekstowe już znajdujące się w prezentacji.

Jeśli chcesz zastosować te same zmiany wyglądu w innych polach tekstowych, które już znajdują się w prezentacji, możesz zachować domyślny styl pola tekstowego jako styl obiektu, a następnie zastosować ten styl obiektu w innych polach tekstowych.