Używanie stylów akapitu

Styl akapitu to zestaw atrybutów, takich jak rozmiar czcionki i jej kolor, określających wygląd akapitu. Po zastosowaniu stylu akapitu w akapicie cały tekst danego akapitu uzyskuje wygląd definiowany przez styl. Możliwe zastosowania stylów akapitu:

 • Zapewnianie spójnego wyglądu tekstu w prezentacji: Zaznacz akapity, które chcesz zmienić, a następnie wybierz styl akapitu (np. Treść), aby jednocześnie zastosować te same zmiany.

 • Szybkie dokonywanie globalnych zmian wyglądu tekstu w prezentacji: Możesz na przykład zastosować styl Nagłówek do wszystkich nagłówków w prezentacji, a gdy później zechcesz zmienić ich kolor, zmiana tego atrybutu w stylu Nagłówek uaktualni automatycznie wszystkie nagłówki.

Menu podręczne stylów akapitu.

Uwaga: Keynote zawiera także style znaków oraz list. Style te są podobne do stylów akapitu, a zadania opisane poniżej mają również zastosowanie do stylów znaków i list.

Stosowanie stylu akapitu

 1. Zaznacz tekst lub kształt z tekstem, który chcesz zmienić.

 2. Kliknij w kartę Tekst, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w nazwę stylu akapitu na górze paska bocznego, a następnie wybierz styl akapitu z menu podręcznego stylów akapitu.

Jeśli zmienisz później wygląd tekstu, w którym zastosowany jest styl akapitu (np. zmienisz tekst na pogrubiony lub zmienisz jego kolor), obok nazwy stylu w menu podręcznym stylów akapitu może pojawić się gwiazdka i przycisk Uaktualnij. Oznacza to, że styl ma zastąpienie. Jeśli chcesz, możesz uaktualnić styl akapitu, aby uwzględnić w tym stylu wprowadzone zastąpienia.

Uwaga: Istnieją również style list, które możesz stosować w listach.

Tworzenie nowego stylu akapitu

Aby dodać nowy styl, musisz najpierw zmodyfikować tekst akapitu w prezentacji, aby osiągnąć zamierzony wygląd, a następnie utworzyć nowy styl na podstawie tego tekstu.

 1. Zaznacz tekst, na którym ma bazować nowy styl akapitu.

 2. Kliknij w kartę Tekst, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w nazwę stylu akapitu na górze paska bocznego, a następnie kliknij w Przycisk nowego stylu na górze menu stylów akapitu.

  W menu podręcznym pojawi się nowy styl z nazwą zastępczą.

 4. Wpisz nazwę nowego stylu, a następnie kliknij poza menu, aby je zamknąć.

Usuwanie stylu

Możesz usunąć styl z listy stylów akapitu, jeśli nie jest już on używany w prezentacji. Możesz tak zrobić, aby uprościć menu podręczne, ograniczając je tylko do stylów, których używasz najczęściej.

 1. Kliknij w dowolny tekst.

 2. Kliknij w kartę Tekst na górze paska bocznego po prawej, a następnie kliknij w nazwę stylu akapitu w górnej części paska bocznego.

 3. W menu podręcznym Style akapitu przesuń wskaźnik nad nazwę stylu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij w wyświetloną strzałkę.

 4. Wybierz Usuń styl.

  Menu podręczne Style akapitu zawierające podmenu z następującymi poleceniami: Definiuj ponownie wg zaznaczenia, Wymaż zastąpienie, Zmień nazwę stylu, Usuń styl oraz Skrót

Jeśli próbujesz usunąć styl, który jest używany, wyświetlone zostanie okno z prośbą o wybranie stylu, którym ma zostać zastąpiony usuwany styl.

Uaktualnianie stylu akapitu

Gdy zmienisz wygląd tekstu, w którym zastosowany jest styl akapitu (np. zmieniając jego kolor lub rozmiar czcionki), utworzone zostanie zastąpienie stylu. Zastąpienie oznaczane jest gwiazdką (*) lub gwiazdką i przyciskiem Uaktualnij obok nazwy danego stylu w menu podręcznym stylów akapitu. Możesz uaktualnić styl akapitu, aby uwzględnić w tym stylu wprowadzone zastąpienia. Jeśli nic nie zrobisz, zastąpienie pozostanie obecne, a zmiany nie będą miały wpływu na inny tekst używający tego samego stylu akapitu.

 1. Kliknij w tekst, w którym używany jest styl, który chcesz uaktualnić.

 2. Kliknij w kartę Tekst, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli widoczny jest przycisk Uaktualnij: Kliknij w Uaktualnij.

  • Jeśli widoczna jest tylko gwiazdka: Kliknij w nazwę stylu, a następnie przesuń wskaźnik nad nazwę stylu w menu podręcznym stylów akapitu. Kliknij w wyświetloną strzałkę, a następnie wybierz Uaktualnij styl.

   Menu podręczne Style akapitu zawierające podmenu z następującymi poleceniami: Definiuj ponownie wg zaznaczenia, Wymaż zastąpienie, Zmień nazwę stylu, Usuń styl oraz Skrót

Cofanie zmian stylu

Jeśli nie chcesz zachowywać zmian wyglądu tekstu, możesz przywrócić oryginalny styl akapitu (usuwając zastąpienia stylu).

 1. Kliknij w akapit z zastąpieniem stylu.

 2. Kliknij w kartę Tekst na górze paska bocznego po prawej, a następnie kliknij w nazwę stylu akapitu w górnej części paska bocznego.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. W menu podręcznym Style akapitu kliknij w nazwę stylu (obok niej widoczna jest szara ikona zaznaczenia, oznaczająca zastąpienie stylu).

  Zastąpienie jest usuwane, przywracany jest oryginalny styl tekstu, a ikona zaznaczenia zmienia kolor na czarny.

Zmienianie nazwy stylu

 1. Kliknij w akapit używający stylu, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij w nazwę tego stylu akapitu na górze paska bocznego.

 2. Kliknij w kartę Tekst, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Przesuń wskaźnik nad nazwę stylu w menu podręcznym Style akapitu, a następnie kliknij w wyświetloną strzałkę.

 4. Wybierz Zmień nazwę stylu, a następnie wprowadź nową nazwę.

  Menu podręczne Style akapitu zawierające podmenu z następującymi poleceniami: Definiuj ponownie wg zaznaczenia, Wymaż zastąpienie, Zmień nazwę stylu, Usuń styl oraz Skrót

Przypisywanie skrótu do stylu

Możesz przypisać klawisz skrótu (F1—F8) do stylu akapitu, znaków lub listy, a następnie używać tych klawiszy, aby stosować dane style w tekście.

Uwaga: Używanie tych skrótów klawiszowych na komputerze przenośnym wymaga naciśnięcia klawisza Fn wraz z klawiszem skrótu.

 1. Kliknij w dowolny tekst w prezentacji, a następnie kliknij w kartę Tekst, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 2. Kliknij w przycisk Styl na górze paska bocznego.

 3. Wykonaj jedną z następujących rzeczy:

  • W przypadku stylu akapitu: Kliknij w nazwę stylu akapitu na górze karty.

  • W przypadku stylu znaków: Kliknij w menu podręczne Style znaków.

   Menu podręczne stylów znaków
  • W przypadku stylu listy: Kliknij w menu podręczne Punktory i listy.

   Menu podręczne Style listy zawierające podmenu z następującymi poleceniami: Definiuj ponownie wg zaznaczenia, Wymaż zastąpienie, Zmień nazwę stylu, Usuń styl oraz Skrót
 4. W menu podręcznym przesuń wskaźnik nad nazwę stylu, do którego chcesz przypisać skrót, a następnie kliknij w wyświetloną strzałkę.

 5. Wybierz Skrót, a następnie wybierz klawisz.

  Dla ułatwienia pracy skrót klawiszowy pojawia się obok nazwy stylu w menu.

Aby usunąć przypisanie skrótu klawiszowego, wykonaj powyższe kroki, a następnie wybierz Brak z menu podręcznego.