Używanie tekstu dwukierunkowego

Keynote obsługuje tekst dwukierunkowy, możesz więc wprowadzać i edytować tekst pisany od lewej do prawej (np. polski lub chiński) oraz tekst pisany od prawej do lewej (np. arabski lub hebrajski). Tekstu dwukierunkowego możesz używać w akapitach oraz w zaznaczonym kształcie lub komórce tabeli.

Aby użyć w prezentacji innego języka, musisz skonfigurować źródło wprowadzania dla tego języka (w preferencjach klawiatury, dostępnych w oknie Preferencji systemowych na Twoim Macu). Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w biurko, aby przejść do Findera, wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc Maca, a następnie wyszukaj hasło „źródła wprowadzania”.

Uwaga: Jeśli dodasz na komputerze nowe źródło wprowadzania, gdy Keynote jest otwarty, otwórz Keynote ponownie, aby rozpoznał dodane źródło.

Używanie innego języka w Keynote

 • Wybierz źródło wprowadzania z menu wprowadzania, znajdującego się po prawej stronie paska menu komputera.

  Menu wprowadzania znajduje się w prawym górnym rogu paska menu.

Zmienianie kierunku tekstu akapitu

Linijka i pozycje tabulatora zawsze odpowiadają kierunkowi akapitu, jeśli więc zmienisz kierunek tekstu, zmianie ulegnie również linijka.

 1. Kliknij w akapit, kliknij w listę lub zaznacz tekst akapitu lub listy.

 2. Wykonaj jedną z następujących rzeczy:

  • Zmień język przy użyciu menu wprowadzania.

  • Kliknij w kartę Tekst na górze paska bocznego po prawej, a następnie kliknij w Przycisk kierunku akapitu, aby wprowadzić tekst w bieżącym języku. Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

  Kursor przesuwa się na drugą stronę, a kierunek akapitu ulega zmianie.

  Przycisk dwukierunkowy
 3. Wprowadź tekst, a następnie naciśnij Return na końcu akapitu.

  Następny akapit jest kontynuowany w tym samym kierunku. Aby zmienić jego kierunek, kliknij w Przycisk kierunku akapitu lub wybierz język z menu wprowadzania.

Jeśli zaznaczysz kilka akapitów z różnymi kierunkami tekstu, a następnie klikniesz w Przycisk kierunku akapitu, akapity te zostaną sformatowane zgodnie z pierwszym akapitem zaznaczenia.

Zmiany marginesów i wcięć są stosowane proporcjonalnie w obu kierunkach tekstu. Na przykład, jeśli zwiększysz prawe wcięcie pierwszego wiersza w akapicie pisanym od prawej do lewej, zmianie ulegnie również lewe wcięcie pierwszego wiersza w akapitach pisanych od lewej do prawej.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wpisywać i edytować tekst dwukierunkowy oraz korzystać z dodatkowych funkcji oferowanych przez OS X, kliknij w biurko, aby przełączyć się do Findera, wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc Maca, a następnie wyszukaj „tekst dwukierunkowy”.