Wyrównywanie tekstu i korygowanie odstępów

Możesz korygować tekst w polu tekstowym, kształcie, komórce tabeli, wierszu lub łamie, aby był on wyrównany do lewej lub prawej krawędzi, umieszczony na środku lub wyrównany do obu marginesów (wyjustowany). Możesz także zmieniać wyrównanie w pionie, korygować odstępy między wierszami, ustawiać marginesy tekstu oraz zmieniać liczbę łamów w kształcie lub polu tekstowym.

Do wyrównywania tekstu możesz używać tabulatora. Gdy naciśniesz klawisz Tab (lub Option-Tab podczas pracy w komórce tabeli), kursor wraz z ewentualnym tekstem znajdującym się po jego prawej stronie przenoszony jest do następnej pozycji tabulatora, a wprowadzanie tekstu zaczyna się od tego miejsca.

Wyrównywanie tekstu

 1. Zaznacz pole tekstowe, kształt zawierający tekst, komórkę tabeli, wiersz lub kolumnę.

 2. Kliknij w kartę Tekst, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w przycisk Styl (na górze paska bocznego), a następnie kliknij w przyciski wyrównywania.

  Inspektor formatu z otwartym panelem Styl, narzędziami koloru i opcjami formatowania tekstu.

Korygowanie odstępów między wierszami

Możesz dostosowywać odstęp między wierszami tekstu w akapicie, a także zmieniać odstęp przed lub pod akapitem.

 1. Zaznacz pole tekstowe lub sam tekst, który chcesz zmienić.

 2. Kliknij w kartę Tekst na górze paska bocznego po prawej, a następnie kliknij w przycisk Styl w górnej części paska bocznego.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Odstępy, a następnie kliknij w menu podręczne i wybierz:

  • Wiersze: Wybierz, gdy odległość między wydłużeniami górnymi (częściami liter wydłużonymi do górnej części wiersza) oraz wydłużeniami dolnymi (częściami liter wydłużonymi poniżej linii bazowej) powinna być taka sama. Odstęp między wierszami jest proporcjonalny do rozmiaru czcionki.

  • Co najmniej: Wybierz, gdy odległość między wierszami powinna pozostać stała (ale bez nakładania znaków w przypadku powiększenia tekstu). Odległość od jednego wiersza do kolejnego nigdy nie będzie mniejsza od wprowadzonej wartości, ale może być większa w przypadku większych czcionek, aby uniknąć nakładania wierszy tekstu na siebie.

  • Dokładnie: Odległość między liniami bazowymi.

  • Między: Ustawiona wartość zwiększa odległość między wierszami, a nie wysokość wierszy. Z kolei odstępy podwójne zwiększają dwukrotnie wysokość każdego wiersza.

 4. Kliknij w strzałki obok pola odstępu, aby ustawić odstęp dla wybranej opcji.

 5. Aby skorygować odstęp nad i pod zaznaczonym akapitem, kliknij w strzałki obok etykiet Nad akapitem i Pod akapitem.

Ustawianie marginesów akapitu

Aby ustawić marginesy akapitu, muszą być widoczne linijki. Jeśli nie widzisz linijek, kliknij w Przycisk widoku na pasku narzędzi, a następnie wybierz Pokaż linijki.

 1. Kliknij w akapit lub zaznacz jeden lub więcej akapitów.

 2. Przeciągnij znaczniki marginesu i wcięcia akapitu w inne miejsca na linijce.

 3. Kliknij w kartę Tekst na górze paska bocznego po prawej, a następnie kliknij w przycisk Styl w górnej części paska bocznego.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 4. Aby użyć domyślnych wcięć, które zwiększają lub zmniejszają wcięcie całego akapitu, kliknij w jeden z przycisków wcięcia w sekcji Wyrównanie.

  Opcje wyrównywania akapitu

Aby zmienić domyślne wcięcia akapitu, kliknij w przycisk Makieta, znajdujący się w górnej części paska bocznego, a następnie kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Wcięcia.

Inspektor formatu z otwartym panelem Styl, narzędziami koloru i opcjami formatowania tekstu.

Zmienianie liczby łamów tekstu

Możesz zmieniać liczbę łamów w kształcie lub polu tekstowym.

 1. Zaznacz kształt lub pole tekstowe.

 2. Kliknij w kartę Tekst, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w Makieta, a następnie kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Łamy.

  Inspektor formatu z otwartym panelem Styl, narzędziami koloru i opcjami formatowania tekstu.

Ustawianie pozycji tabulatora

 1. Kliknij lub zaznacz akapity, w których chcesz ustawić pozycje tabulatora.

 2. Kliknij w tym miejscu linijki poziomej, w którym chcesz ustawić pozycję tabulatora.

  Jeśli nie widzisz linijek, kliknij w Przycisk widoku na pasku narzędzi, a następnie wybierz Pokaż linijki.

 3. Aby zmienić wyrównanie pozycji tabulatora, kliknij w ikonę pozycji tabulatora, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz wyrównanie (Tabulator lewy, Tabulator środkowy, Tabulator prawy, Tabulator dziesiętny).

 4. Aby zmienić położenie pozycji tabulatora, przeciągnij jej ikonę wzdłuż linijki.

  Aby usunąć pozycję tabulatora, przeciągnij jej ikonę poniżej linijki, aż zniknie.

Możesz użyć narzędzi dostępnych na karcie Makieta na pasku bocznym, aby zmienić inne ustawienia tabulatora, w tym odstęp domyślny pozycji tabulatora:

Inspektor formatu z otwartym panelem Styl, narzędziami koloru i opcjami formatowania tekstu.