Znajdowanie i zastępowanie tekstu

Możesz wyszukiwać określone słowa, frazy, liczby i znaki, a także automatycznie zamieniać wyniki wyszukiwania nowym tekstem. Wyszukiwanie obejmuje całą zawartość, w tym zawartość pominiętych slajdów oraz notatek prezentera.

Szukanie podanego tekstu

 1. Kliknij w Przycisk widoku na pasku narzędzi, a następnie wybierz Pokaż Znajdź i zastąp.

 2. Wprowadź w polu wyszukiwania słowo lub frazę, które chcesz znaleźć.

  Znalezione wystąpienia są podświetlane na bieżąco w trakcie pisania.

 3. Aby znaleźć tylko słowa z dokładnie taką samą wielkością liter lub ograniczyć wyniki do całych wyrazów, kliknij w Przycisk opcji zaawansowanych, a następnie wybierz Wielkość liter lub Całe wyrazy.

 4. Kliknij w przyciski ze strzałkami, aby znaleźć następne lub poprzednie wystąpienie.

Aby zobaczyć lub wymazać ostatnie wyszukiwania, kliknij w strzałkę widoczną obok szkła powiększającego.

Zastępowanie znalezionego tekstu

 1. Kliknij w Przycisk widoku na pasku narzędzi, a następnie wybierz Pokaż Znajdź i zastąp.

 2. Kliknij w Przycisk opcji zaawansowanych w oknie Znajdź i zastąp, a następnie wybierz Znajdź i zastąp.

  Możesz także dostosować wyszukiwanie, wybierając dodatkowe opcje, takie jak Całe wyrazy oraz Wielkość liter.

 3. Wprowadź słowo lub frazę w pierwszym polu.

  Znalezione wystąpienia są podświetlane na bieżąco podczas wpisywania tekstu. Pierwsze wystąpienie jest zaznaczone i podświetlone na żółto.

 4. Wprowadź słowo lub frazę zastąpienia w drugim polu.

  Jeśli pozostawisz pole Zastąp puste, wszystkie znalezione wystąpienia podanego tekstu zostaną usunięte podczas zastępowania.

  Okno Znajdź i zastąp z etykietą wskazującą przycisk pokazujący więcej opcji
 5. Użyj przycisków na dole panelu Znajdź, aby przejrzeć i zmienić znalezione wystąpienia:

  • Zastąp wszystko: Zastępuje wszystkie wystąpienia tekstu tekstem zastąpienia.

  • Zastąp i znajdź: Zastępuje zaznaczone wystąpienie i przechodzi do następnego.

  • Zastąp: Zastępuje zaznaczone wystąpienie tekstem zastąpienia, ale nie przechodzi do następnego wystąpienia.

  • Strzałki Poprzednie i Następne: Przechodzi do poprzedniego lub następnego wystąpienia bez dokonywania zmian.

Używanie zastępowania tekstu

Możesz włączyć w Keynote automatyczne zastępowanie określonego tekstu innym podanym tekstem. Na przykład, „nei” może być zastępowane słowem „nie”, a „(c)” znakiem ©.

 1. Wybierz polecenie menu Edycja > Zastąpienia > Pokaż zastąpienia (menu Edycja znajduje się na górze ekranu).

  Aby zastosować zastąpienia dla określonego tekstu, zaznacz ten tekst.

 2. Zaznacz w oknie Zastąpienia pole wyboru Zastępowanie tekstu, a następnie kliknij w Preferencje tekstu.

  Otwarte zostanie okno Preferencji systemowych, a w nim panel Tekst w preferencjach klawiatury.

 3. Kliknij w Przycisk „plus”, a następnie wpisz w kolumnie Do zastąpienia tekst, który chcesz zastępować (np. „nei”).

 4. W kolumnie Po zmianie wpisz słowo, którym wprowadzony wcześniej tekst ma być zastępowany (np. „nie”).

  Zanim zamkniesz okno, kliknij poza polami tekstowymi.

 5. Kliknij w odpowiedni przycisk, aby zastąpić wszystkie wystąpienia tekstu w prezentacji lub tylko w zaznaczonym tekście.

Gdy w prezentacji włączone jest zastępowanie tekstu, obok opcji Zastępowanie tekstu w menu Zastąpienia wyświetlany jest znacznik wyboru. Aby wyłączyć tę funkcję, usuń zaznaczenie pola wyboru Zastępowanie tekstu.

Uwaga: Ustawienia zastępowania tekstu mają również zastosowanie do innych programów na Twoim komputerze, które używają tej funkcji, takich jak TextEdit. Jeśli nie chcesz używać zastępowania tekstu w danej prezentacji, w oknie Zastąpienia możesz wyłączyć tę funkcję dla zaznaczonego tekstu.