Dodawanie i edycja wzorców slajdów

Makiety slajdów używane w każdym motywie w Keynote są oparte o wzorce slajdów. Gdy chcesz dodać do swojej prezentacji nowy slajd, który zawiera określone elementy (np. tytuł i podtytuł, listę wypunktowaną lub obrazek), wybierasz makietę slajdu, która najbardziej przypomina makietę, jaką chcesz uzyskać, a następnie zastępujesz elementy zastępcze i wprowadzasz inne wymagane zmiany. Wprowadzane zmiany dotyczą tylko slajdu dodanego do prezentacji. Wzorzec slajdu nie ulega zmianie.

Jeśli dodasz do wzorca nowe obrazki, tekst i inne obiekty, staną się one częścią tła slajdu i nie będzie można ich edytować w prezentacji. Jeśli chcesz, aby tekst, kształty lub obrazki były edytowalne, musisz dodać je jako obiekty zastępcze wzorca slajdu.

Jeśli chcesz, możesz wprowadzić zmiany we wzorcu slajdu, podobnie jak w zwykłym slajdzie: zmodyfikować wygląd tekstu, zmienić tło i dostosować rozmiar obrazków. Gdy to zrobisz, zmiany pojawią się na każdym slajdzie prezentacji, który oparty jest o zmieniony wzorzec slajdu.

Tryb edycji wzorców slajdów

Dodawanie wzorca slajdu

 1. Kliknij w Widok Przycisk widoku na pasku narzędzi, a następnie wybierz Edycja wzorców slajdów.

 2. Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Kliknij w Przycisk dodawania slajdu na pasku narzędzi, a następnie wybierz wzorzec slajdu.

  • Zaznacz w nawigatorze slajdów slajd, którego makieta jest najbardziej zbliżona do tej, którą chcesz uzyskać, a następnie naciśnij Return.

 3. Kliknij dwukrotnie w nazwę wzorca slajdu w nawigatorze slajdów i wpisz nową.

 4. Zmodyfikuj slajd w dowolny sposób, dodając tekst, obrazki, kształty, obiekty zastępcze itd.

  Jeśli chcesz, aby obiekty znajdujące się na wzorcu slajdu nakładane były na obiekty dodawane do slajdów opartych o ten wzorzec, zaznacz pole wyboru Pozwalaj nakładać obiekty slajdu na wzorzec, znajdujące się na pasku bocznym. Aby dowiedzieć się więcej o warstwach, zobacz Układanie na warstwach, grupowanie i blokowanie obiektów. Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim pola wyboru Pozwalaj nakładać obiekty slajdu na wzorzec, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 5. Gdy skończysz edycję, kliknij w Gotowe na dole obszaru roboczego. Możesz także kliknąć w Widok Przycisk widoku na pasku narzędzi, a następnie wybrać Opuść wzorce slajdów.

Dodawanie obiektów zastępczych tekstu, obrazka lub kształtu

 1. Kliknij w Widok Przycisk widoku na pasku narzędzi, a następnie wybierz Edycja wzorców slajdów.

 2. Zaznacz wzorzec slajdu, który chcesz edytować.

 3. Dodaj do slajdu pole tekstowe, obrazek, wideo lub kształt. Zmień jego wygląd w dowolny sposób, a następnie umieść go w żądanym miejscu wzorca slajdu.

 4. Zaznacz to pole tekstowe, wideo, obrazek lub kształt, a następnie zaznacz znajdujące się na dole paska bocznego pole wyboru Obiekt zastępczy tekstu (w przypadku pola tekstowego lub kształtu) lub Obiekt zastępczy multimediów (w przypadku obrazka lub wideo).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim pola wyboru Obiekt zastępczy, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 5. Gdy skończysz edycję, kliknij w Gotowe na dole obszaru roboczego. Możesz także kliknąć w Widok Przycisk widoku na pasku narzędzi, a następnie wybrać Opuść wzorce slajdów.

Dodawanie obiektów zastępczych tabel i wykresów

Aby utworzyć na wzorcu slajdu obiekt zastępczy tabeli i wykresu, dodaj obiekt zastępczy. Na każdym slajdzie opartym o ten wzorzec możesz dodać tabelę lub wykres, a dodana tabela lub wykres przyjmie rozmiar i pozycję obiektu zastępczego.

 1. Kliknij w Widok Przycisk widoku na pasku narzędzi, a następnie wybierz Edycja wzorców slajdów.

 2. Zaznacz wzorzec slajdu, który chcesz edytować.

 3. Zaznacz pole wyboru Obiekt zastępczy, znajdujące się na pasku bocznym.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim pola wyboru Obiekt zastępczy, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

Do slajdu dodany zostanie obiekt zastępczy; możesz zmienić jego rozmiar i umieścić go w dowolnym miejscu slajdu. Do wzorca slajdu dodać można tylko jeden obiekt zastępczy.