Dodawanie motywów własnych

Jeśli utworzysz prezentację, której chcesz używać ponownie jako wzoru dla innych prezentacji, możesz zachować ją jako motyw. Utworzenie motywu własnego może sprowadzać się do umieszczenia logo firmy w istniejącym motywie, ale nie tylko — możesz również zaprojektować całkiem nowy motyw.

Możesz dodać swój motyw własny do Palety motywów, zachować go jako plik możliwy do udostępniania innym lub zainstalować i używać go na urządzeniu iOS. Aby zainstalować motyw własny na swoim urządzeniu iOS, zachowaj ten motyw na iCloud, w iTunes lub na serwerze WebDAV albo wyślij go jako załącznik do wiadomości email.

Zachowywanie prezentacji jako motywu

 1. Wybierz polecenie menu Plik > Zachowaj motyw (menu Plik znajduje się na górze ekranu).

 2. Kliknij w opcję:

  • Dodaj do Palety motywów: Wpisz nazwę motywu, a następnie naciśnij Return. Twój motyw wyświetlany jest w Palecie motywów w kategorii Moje motywy.

  • Zachowaj: Wpisz nazwę motywu, a następnie wybierz, gdzie chcesz go zachować.

   Jeśli zachowasz go na iCloud, gdy ponownie otworzysz Keynote na swoim urządzeniu iOS, motyw ten pojawi się jako plik do pobrania w menedżerze prezentacji.

Instalowanie motywu na Macu

Jeśli zachowasz własny motyw lub otrzymasz motyw od kogoś innego, musisz zainstalować ten motyw, aby używać go w Keynote. Instalacja motywu dodaje go do Palety motywów. Pomiń to zadanie, jeśli podczas zachowywania motywu wybrane zostało Dodaj do Palety motywów.

 • Kliknij dwukrotnie w plik motywu (ma on rozszerzenie nazwy .kth), a następnie kliknij w Dodaj do Palety motywów.

  Możesz ustawić w Keynote otwieranie nowej prezentacji zawsze przy użyciu tego samego motywu zamiast Palety motywów. Wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje (menu Keynote znajduje się na górze ekranu). W panelu Ogólne zaznacz opcję Używaj motywu, a następnie kliknij w Zmień motyw, aby wybrać motyw.

Instalowanie motywu na urządzeniu iOS

Wykonaj poniższe czynności na urządzeniu iOS, aby zainstalować motyw z następujących źródeł:

 • Z iCloud: Jeśli w Keynote na Twoim urządzeniu skonfigurowane zostało korzystanie z iCloud, Twój motyw pojawia się automatycznie w menedżerze prezentacji i jest oznaczony plakietką motywu. Stuknij w miniaturkę motywu, a następnie stuknij w Instaluj.

  Uwaga: Jeśli konwersja konta na iCloud Drive została przeprowadzona, synchronizowanie danych może w niektórych przypadkach nie działać prawidłowo, zależnie od zainstalowanych wersji OS X i iOS. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj do tego artykułu wsparcia produktów Apple.

 • AirDrop: Przesuń w górę z dołu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie stuknij w AirDrop. Stuknij w jedną z opcji wykrywania, a gdy pojawi się komunikat AirDrop, stuknij w Dodaj.

 • Z wiadomości email: Stuknij w załącznik w programie Mail, a następnie stuknij w ekran. Stuknij w Przycisk menu udostępniania na górze ekranu, stuknij w Otwórz w Keynote, a następnie stuknij w Dodaj.

 • Z serwera WebDAV: Pobierz motyw z serwera, a następnie stuknij w ekran. Stuknij w Przycisk menu udostępniania na górze ekranu, stuknij w Otwórz w Keynote, a następnie stuknij w Dodaj.

Twój motyw wyświetlany jest w Palecie motywów w kategorii Moje motywy.

Aby dowiedzieć się, jak korzystać z serwera WebDAV na urządzeniu iOS, zobacz Przechowywanie prezentacji na serwerze WebDAV. Aby dowiedzieć się, jak przenosić pliki przy użyciu iTunes, zobacz Przesyłanie plików przy użyciu iTunes.

Zmienianie nazwy motywu własnego i usuwanie go

 1. Kliknij w nazwę motywu w Palecie motywów, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Zmień nazwę lub Usuń.

 2. Jeśli zmieniasz nazwę, wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij Return.

  Motywy własne wyświetlane są w Palecie motywów w kategorii Moje motywy w kolejności dodania. Kolejność tę można zmieniać.

Edycja motywu

Po zachowaniu motywu nie możesz go edytować. Możesz jednak utworzyć nowy motyw na podstawie istniejącego.

Musisz najpierw zainstalować własny motyw, aby pojawił się on w Palecie motywów (zobacz instrukcje powyżej).

 1. Wybierz polecenie menu Plik > Nowy, a następnie kliknij dwukrotnie w motyw, który chcesz edytować. Motywy własne wyświetlane są w Palecie motywów w kategorii Moje motywy.

 2. Dokonaj zmian, a następnie zachowaj prezentację jako nowy motyw.

Po utworzeniu nowego motywu możesz usunąć poprzedni.