Dodawanie slajdów

Dodając slajd, wybierasz dowolną spośród różnych makiet slajdów, dopasowanych do wybranego motywu prezentacji.

Dodawanie slajdu

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Kliknij w Przycisk dodawania slajdu na pasku narzędzi, a następnie wybierz makietę slajdu.

 • Zaznacz slajd w nawigatorze slajdów, a następnie naciśnij Return lub kliknij z naciśniętym klawiszem Option w Przycisk dodawania slajdu na pasku narzędzi, aby utworzyć inny slajd z tą samą makietą.

Zmienianie makiety slajdu

Jeśli po dodaniu slajdu do prezentacji chcesz wypróbować inną makietę slajdu, możesz ją szybko zmienić.

 1. Zaznacz slajd w nawigatorze slajdów.

 2. Kliknij w przycisk Zmień wzorzec, znajdujący się w górnej części paska bocznego.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim przycisku Zmień wzorzec, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Wybierz makietę slajdu, którą chcesz zastosować.

Możesz także dodać do paska narzędzi przycisk Wzorce, aby móc szybko zmieniać makiety slajdów. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dostosowywanie paska narzędzi.

Zmienianie koloru tła slajdu

 1. Zaznacz slajd w nawigatorze slajdów.

 2. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Tło na pasku bocznym.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim trójkąta rozwijania obok etykiety Tło, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz typ wypełnienia.

  Wskazówka: Wybierz Wypełnienie kolorem, aby użyć pojedynczego koloru.

Dostępne sposoby wypełniania tła są podobne do sposobów wypełniania kształtu. Aby dowiedzieć się więcej o wypełnieniach, zobacz Zmienianie wyglądu obiektu.

Zastępowanie tekstu zastępczego

 • Kliknij dwukrotnie w tekst zastępczy, a następnie wpisz własny.

Zastępowanie obrazka zastępczego

 • Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij obraz z Findera do obrazka zastępczego.

  • Kliknij w Przycisk zastępczy w prawym dolnym rogu obrazka zastępczego, a następnie wybierz zdjęcie ze swojej biblioteki iPhoto, Aperture lub Photo Booth.

Usuwanie slajdu

 • Zaznacz slajd w nawigatorze slajdów, a następnie naciśnij Delete.

  Kliknij z naciśniętym klawiszem Shift, aby zaznaczyć więcej niż jeden slajd.