Grupowanie slajdów

W nawigatorze można tworzyć grupy slajdów. Grupowanie może się odbywać na maksymalnie sześciu poziomach. Grupowanie nie wpływa na sposób odtwarzania prezentacji. Pomaga ono w bardziej efektywnym porządkowaniu i układaniu slajdów. Zgrupowane slajdy możesz przenosić razem jako zestaw, a także zwijać grupy, uzyskując bardziej uporządkowany widok prezentacji.

Grupowanie slajdów

  1. Zaznacz w nawigatorze slajdów jeden lub więcej slajdów, które chcesz zgrupować pod slajdem znajdującym się wyżej.

  2. Przeciągnij slajd w prawo, aż po lewej stronie pojawi się linia.

    Nawigator slajdów z linią obok slajdu z wcięciem

    Kolejne slajdy mogą być przesunięte względem siebie tylko o jeden poziom.

Aby rozgrupować slajdy, zaznacz jeden lub więcej slajdów z grupy, a następnie przeciągnij je w lewo, aż zniknie ich wcięcie.