Dodawanie wideo i audio

Do dowolnego slajdu możesz dodać wideo i audio (np. plik muzyczny, listę utworów z biblioteki iTunes lub klip dźwiękowy). Możesz również dodać ścieżkę dźwiękową, odtwarzaną podczas całej prezentacji.

Uwaga: Pliki audio i wideo muszą mieć format obsługiwany przez QuickTime na Macu lub urządzeniu. Jeśli nie możesz dodać lub odtworzyć pliku audio lub wideo, spróbuj użyć programu iMovie, QuickTime Player lub Compressor, aby przekonwertować go na plik QuickTime, plik audio MPEG-4 lub plik wideo H.264.

Dodawanie wideo i audio

Plik wideo lub audio umieszczony na slajdzie jest odtwarzany tylko wtedy, gdy dany slajd prezentacji jest wyświetlany.

 • Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij plik multimedialny z komputera w dowolne miejsce na slajdzie lub do obiektu zastępczego multimediów.

  • Kliknij w Multimedia Przycisk multimediów na pasku narzędzi, zaznacz Zdjęcia, Muzyka lub Filmy, a następnie wybierz plik.

Dostosowywanie odtwarzania multimediów

Możesz wybrać odtwarzanie multimediów w pętli oraz ustawić moment rozpoczęcia odtwarzania.

 1. Zaznacz na slajdzie plik audio lub wideo.

 2. Kliknij w kartę Dźwięk lub Film, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Dźwięk lub Film, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Przycinanie audio lub wideo: Kliknij w trójkąt rozwijania, obok etykiety Edycja dźwięku lub Edycja filmu, a następnie przeciągnij suwak Przytnij, aby zmienić długość materiału audio lub wideo.

  • Ustawianie odtwarzania: Kliknij w menu podręczne Powtarzaj i dokonaj wyboru. Wybierz Pętla, aby multimedia były odtwarzane cały czas, do momentu przejścia do następnego slajdu. Wybierz Pętla w przód i w tył, aby odtwarzanie było powtarzanie do przodu i do tyłu.

  • Ustawianie momentu rozpoczęcia odtwarzania multimediów: Zaznacz pole wyboru Uruchom [multimedia] kliknięciem, aby odtwarzanie rozpoczynało się po kliknięciu. Jeśli chcesz, aby multimedia były odtwarzane automatycznie po pojawieniu się slajdu, wyłącz zaznaczenie tego pola wyboru.

  • Korygowanie głośności odtwarzania: Przeciągnij suwak głośności.

Optymalizowanie filmów dla systemu iOS

W preferencjach Keynote można ustawić automatyczną konwersję filmów w prezentacjach do formatu H.264 (720p), aby można je było odtwarzać na urządzeniach iOS.

 1. Wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje (menu Keynote znajduje się na górze ekranu).

 2. Kliknij w Ogólne na górze okna preferencji, a następnie zaznacz pole wyboru Optymalizuj filmy dla iOS.

Dodawanie ścieżki dźwiękowej do prezentacji

Gdy dodasz ścieżkę dźwiękową do swojej prezentacji, będzie ona odtwarzana od rozpoczęcia prezentacji. Jeśli w prezentacji są slajdy, które zawierają już dźwięk lub wideo, ścieżka dźwiękowa będzie odtwarzania również na nich.

Plik dodany jako ścieżka dźwiękowa zawsze odtwarzany jest od początku.

 1. Kliknij w kartę Dźwięk, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Dźwięk, kliknij w Przycisk dokumentu na pasku narzędzi.

 2. Kliknij w Przycisk multimediów, a następnie zaznacz utwór lub listę utworów.

 3. Kliknij w menu podręczne Ścieżka dźwiękowa i wybierz:

  • Wyłączona: Ścieżka dźwiękowa nie jest odtwarzana.

  • Tylko raz: Ścieżka dźwiękowa odtwarzana jest podczas prezentacji i nie jest powtarzana, jeśli prezentacja trwa dłużej, niż ścieżka dźwiękowa.

  • Pętla: Ścieżka dźwiękowa jest powtarzana do momentu zakończenia prezentacji.

Jeśli chcesz odtwarzać swoją prezentację na innym komputerze lub urządzeniu, wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje (menu Keynote znajduje się na górze ekranu), kliknij w Ogólne, a następnie zaznacz Kopiuj dźwięki i filmy do dokumentu. Zapewni to dostępność ścieżki dźwiękowej przy każdym odtwarzaniu.

Niektóre pliki multimedialne są chronione prawem autorskim. Niektóre pobrane multimedia mogą być odtwarzane tylko na urządzeniu, na którym zostały pobrane. Muzyka zabezpieczona przy użyciu mechanizmu DRM nie może być dodawana jako ścieżka dźwiękowa prezentacji. Upewnij się, że komputer którego używasz ma możliwość odtwarzania wszystkich plików multimedialnych, dołączonych do prezentacji.

Możesz także nagrać narrację prezentacji, aby utworzyć automatycznie odtwarzaną prezentację, używaną np. na stoiskach lub w kioskach.