Omówienie obiektów

Obiekt to dowolna rzecz umieszczona na slajdzie. Przykładowymi obiektami są zdjęcia, kształty, wykresy i pola tekstowe. Możesz zmienić wygląd obiektu, używając narzędzi dostępnych po kliknięciu w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

Każdy obiekt ma swoje własne opcje formatowania, dostosowane do właściwości i charakterystyki danego obiektu. Na przykład: linia ma punkty końcowe, więc gdy jest zaznaczona, Keynote wyświetla narzędzia służące do zmieniania wyglądu punktów końcowych.

Panel Styl w Inspektorze formatu, pokazujący gotowe obiekty i narzędzia do modyfikowania obiektów.

Dodawanie obiektu

 1. Kliknij w typ obiektu na pasku narzędzi, aby dodać tabelę, wykres, tekst, kształt lub multimedia (zdjęcia, materiały audio i wideo).

  Kliknij w strzałki, aby zobaczyć więcej stylów obiektów. Przewiń, aby zobaczyć więcej zdjęć, audio lub wideo.

 2. Kliknij w obiekt, aby go dodać, a następnie przeciągnij go w odpowiednie miejsce slajdu.

 3. Aby zmienić wygląd obiektu, zaznacz go, kliknij w kartę Styl na górze paska bocznego po prawej, a następnie dokonaj zmian przy użyciu wyświetlonych narzędzi. Możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij w miniaturkę stylu, aby zastosować gotowy styl pasujący do motywu.

  • Kliknij w pole obok funkcji, aby zobaczyć opcje szybkiej zmiany wyglądu funkcji.

  • Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Wypełnienie, Obrys lub Cień, a następnie użyj wyświetlonych narzędzi, aby dostosować w dowolny sposób te elementy.

  • Dodaj odbicie oraz dostosuj krycie (przezroczystość) obiektu.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Styl, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

Aby zmienić wygląd tabeli lub wykresu, użyj karty Tabela (w przypadku tabeli) lub karty Wykres (w przypadku wykresu).