Tworzenie stylów obiektu

Aby szybko zmienić wygląd obiektu, zastosuj do niego styl obiektu. Każdy motyw zawiera style obiektu, czyli kombinacje kolorów, obrysów, cieni i innych atrybutów, dopasowane do danego motywu.

Jeśli dostosujesz wygląd jednego obiektu (pola tekstowego, kształtu, tabeli lub wykresu) i chcesz zastosować ponownie te same zmiany w innych obiektach w swojej prezentacji, możesz utworzyć nowy styl obiektu. Nowy styl zachowywany jest razem z gotowymi stylami obiektów dołączonymi do motywu.

Stosowanie stylu obiektu

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Kliknij w kartę Styl, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Styl, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w styl w górnej części karty Styl.

  Kliknij w strzałkę po lewej lub po prawej, aby zobaczyć więcej stylów.

Tworzenie nowego stylu obiektu

 1. Zaznacz obiekt ze zmianami, które chcesz zachować jako nowy styl.

 2. Kliknij w kartę Styl, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Styl, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Przejdź do ostatniej grupy stylów, klikając trójkąt po prawej stronie stylów.

 4. Kliknij w Przycisk nowego stylu, aby dodać styl.

Styl ten wyświetlany jest jako ostatni, ale możesz przeciągnąć go w inne miejsce.

Porządkowanie i usuwanie stylów

Możesz zmieniać kolejność stylów na karcie Styl.

 1. Kliknij i przytrzymaj styl, który chcesz przenieść, aż wokół niego pojawi się i zniknie szary prostokąt.

 2. Przeciągnij styl w nowe miejsce.

  Aby przenieść styl z jednego panelu do drugiego, przeciągnij go nad strzałką, aby otworzyć drugi panel, a następnie przeciągnij go w żądane miejsce.

Aby usunąć styl, kliknij w niego, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Usuń styl.

Zastępowanie stylów obiektu

Aby szybko zmienić wygląd wszystkich obiektów z zastosowanym tym samym stylem, zdefiniuj styl ponownie, a następnie zastosuj go ponownie we wszystkich tych obiektach.

 1. Zaznacz jeden z obiektów, których styl chcesz zmienić, a następnie zmień wygląd tego obiektu, aby osiągnąć żądany efekt.

 2. Zaznacz właśnie zmodyfikowany obiekt (jeśli nie jest zaznaczony).

 3. Kliknij w kartę Styl, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Styl, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 4. Kliknij w styl, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Definiuj ponownie styl wg zaznaczenia.

 5. Kliknij w OK.

  Wszystkie obiekty używające danego stylu zostaną uaktualnione zgodnie z nowym stylem.