Układanie na warstwach, grupowanie i blokowanie obiektów

Możesz nakładać na siebie tekst i obiekty, aby nadać slajdowi wrażenie głębi — i umieszczać je w stosie wyżej (na wierzchu) lub niżej (na spodzie).

Możesz grupować obiekty, aby przesuwać je, zmieniać ich rozmiar lub obracać razem, jak pojedynczy obiekt. Aby uniknąć przypadkowego przeniesienia, zmodyfikowania lub usunięcia obiektu, możesz ten obiekt zablokować.

Nakładanie obiektów

 1. Zaznacz obiekt, a następnie nałóż na niego jeden lub więcej innych obiektów.

 2. Kliknij w kartę Uporządkuj, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Uporządkuj, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przenoszenie obiektu warstwa po warstwie: Kliknij w Do dołu lub kliknij w Do góry.

  • Przenoszenie obiektu na spód lub na wierzch warstw: Kliknij w Spód lub kliknij w Wierzch.

Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów

 1. Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij, trzymając naciśnięty klawisz Shift.

 2. Kliknij w kartę Uporządkuj, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Uporządkuj, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w Grupuj lub wybierz polecenie menu Uporządkuj > Grupuj (menu Uporządkuj znajduje się na górze ekranu).

  Wskazówka: Możesz też zaznaczyć więcej niż jeden obiekt, kliknij w dowolnym miejscu slajdu, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Grupuj.

Aby rozgrupować obiekty, zaznacz grupę, kliknij w dowolnym miejscu slajdu, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Rozgrupuj.

Blokowanie obiektów

Po zablokowaniu obiektu, do momentu jego odblokowania nie można go przesunąć, usunąć ani zmienić w żaden sposób.

Zablokowane obiekty z wyszarzonymi uchwytami zaznaczenia
 1. Zaznacz jeden lub więcej obiektów.

 2. Kliknij w kartę Uporządkuj, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Uporządkuj, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w Zablokuj (na dole karty).

Aby odblokować obiekt, zaznacz go, a następnie kliknij w Odblokuj na karcie Uporządkuj na pasku bocznym Format.