Wyrównywanie i ustawianie położenia obiektów

Linie pomocnicze wyrównywania i odstępów pomagają przy dokładnym ustawianiu położenia obiektów. Gdy włączone jest wyświetlanie linii pomocniczych, pojawiają się one podczas przeciągania obiektu na slajdzie, gdy jest on wyrównany z innym obiektem lub równoodległy w stosunku do innego obiektu. Możesz w miarę potrzeb włączać lub wyłączać linie pomocnicze. Możesz także ustawiać pozycję obiektu przy użyciu współrzędnych x i y.

Żółte linie pomocnicze wyrównywania nad dwoma obiektami

Włączanie linii pomocniczych wyrównywania

 1. Wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje (menu Keynote znajduje się na górze ekranu), a następnie kliknij w Linijki.

 2. Zaznacz linie pomocnicze wyrównywania:

  • Na środkach: Wskazują wyrównanie środka danego obiektu ze środkiem innego obiektu lub środkiem slajdu.

  • Na krawędziach: Wskazują wyrównanie krawędzi danego obiektu z krawędzią innego obiektu lub krawędzią slajdu.

  • Wielkości: Wskazują tę samą wysokość lub szerokość obiektów.

  • Odstępy: Wskazują równe odległości między obiektami (co najmniej trzema).

Pokazywanie linijek

Aby dokładniej umieszczać i wyrównywać obiekty na slajdzie, możesz pokazywać i ukrywać linijki. Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

 • Pokazywanie lub ukrywanie linijek: Kliknij w Przycisk widoku na pasku narzędzi, a następnie wybierz Pokaż linijki (lub Ukryj linijki).

 • Zmienianie jednostek linijek: Wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje (menu Keynote znajduje się na górze ekranu), a następnie kliknij w Linijki. Kliknij w menu podręczne Jednostki linijki, a następnie wybierz jednostki.

 • Pokazywanie wielkości i współrzędnych położenia podczas przenoszenia obiektów: Wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje, a następnie kliknij w Linijki. Zaznacz pole wyboru wielkości i położenia.

Dodawanie trwałych linii pomocniczych wyrównywania

Możesz tworzyć linie pomocnicze wyrównywania, pomagające ustawiać obiekty w tym samym miejscu na różnych slajdach. Te linie pomocnicze pozostają widoczne na slajdzie podczas pracy, nawet gdy opuścisz dany slajd i wrócisz do niego później.

 1. Kliknij w Przycisk widoku na pasku narzędzi, a następnie wybierz Pokaż linijki.

 2. Umieść wskaźnik nad linijką poziomą lub pionową, kliknij i przeciągnij na slajd.

  Pojawi się żółta linia pomocnicza.

 3. Przeciągnij linię pomocniczą tam, gdzie chcesz ją umieścić na slajdzie.

Aby usunąć linię pomocniczą, przeciągnij ją poza krawędź slajdu.

Usuwanie, ukrywanie lub wymazywanie wszystkich trwałych linii pomocniczych wyrównywania

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Usuwanie poziomej linii pomocniczej: Przeciągnij linię do góry slajdu.

 • Usuwanie pionowej linii pomocniczej: Przeciągnij linię do lewej krawędzi slajdu.

 • Ukrywanie wszystkich linii pomocniczych: Wybierz polecenie menu Widok > Linie pomocnicze > Ukryj linie pomocnicze (menu Widok znajduje się na górze ekranu).

  Aby pokazać wszystkie linijki, wybierz polecenie menu Widok > Linie pomocnicze > Pokaż linie pomocnicze.

 • Wymazywanie wszystkich linii pomocniczych: Wybierz polecenie menu Widok > Linie pomocnicze > Wymaż wszystkie linie pomocnicze slajdu.

Wyrównywanie obiektu przy użyciu współrzędnych x i y

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Kliknij w kartę Uporządkuj, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Uporządkuj, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Wprowadź wartości x i y w polach obok etykiety Pozycja.

  Wartość x mierzona jest od lewej krawędzi slajdu do lewego górnego rogu obiektu.

  Wartość y mierzona jest od górnej krawędzi slajdu do lewego górnego rogu obiektu.

Podczas przeciągania obiektu wyświetlane są jego współrzędne x i y.

Wyrównywanie obiektów do krawędzi slajdu

Możesz wyrównać wszystkie obiekty z krawędzią slajdu.

 1. Zaznacz jeden lub więcej obiektów.

 2. Kliknij w kartę Uporządkuj, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Uporządkuj, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w menu podręczne, a następnie dokonaj wyboru.

  Jeśli zaznaczone są dwa obiekty (lub więcej), zostaną one wyrównane do obiektu znajdującego się najdalej w wybranym kierunku. Na przykład, jeśli wyrównujesz trzy obiekty do lewej, obiekt znajdujący się najdalej na lewo nie zmienia położenia, a pozostałe obiekty wyrównywane są do niego.

Równe odstępy między obiektami

Możesz rozmieszczać obiekty tak, aby odstępy między nimi w osi poziomej i pionowej były jednakowe.

 1. Zaznacz trzy lub więcej obiektów.

 2. Kliknij w kartę Uporządkuj, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Uporządkuj, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w menu podręczne Rozmieść i wybierz:

  • Równomiernie: Obiekty rozmieszczane są równomiernie wzdłuż osi poziomej i pionowej.

  • Poziomo: Obiekty rozmieszczane są równomiernie wzdłuż osi poziomej.

  • Pionowo: Obiekty rozmieszczane są równomiernie wzdłuż osi pionowej.

Przenoszenie obiektu punkt po punkcie

Możesz „popychać” obiekt, przenosząc go punkt po punkcie.

 • Zaznacz obiekt, a następnie naciśnij klawisz ze strzałką w dowolnym kierunku.

  Aby przesunąć obiekt o 10 punktów, przytrzymaj Shift podczas naciskania dowolnego klawisza ze strzałką.