Zmienianie rozmiaru, obracanie lub odwracanie obiektu

Możesz zmieniać rozmiar dowolnych obiektów. Obracać i odwracać można tylko kształty, pola tekstowe i obrazki.

Zmienianie rozmiaru obiektu

Obiekt z uchwytami zaznaczenia
 1. Zaznacz obiekt.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Zmienianie rozmiaru obiektu: Przeciągnij dowolny uchwyt zaznaczenia

  • Zmienianie rozmiaru obiektu z zachowaniem jego proporcji: Naciśnij klawisz Shift podczas przeciągania dowolnego uchwytu zaznaczenia.

  • Zmienianie rozmiaru obiektu do podanych wymiarów: Kliknij w kartę Uporządkuj, znajdującą się w górnej części paska bocznego (po prawej), a następnie użyj narzędzi Szer. i Wys. lub wprowadź wartości w polach Szer. i Wys. Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Uporządkuj, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

Jeśli chcesz, aby podczas zmieniania wielkości zaznaczonego obiektu zawsze utrzymywane były jego proporcje, zaznacz pole wyboru Wymuś utrzymanie proporcji, znajdujące się na karcie Uporządkuj na pasku bocznym.

Obracanie kształtu, pola tekstowego lub obrazka

 1. Zaznacz kształt, pole tekstowe lub obrazek.

 2. Kliknij w kartę Uporządkuj, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Uporządkuj, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Przeciągnij pokrętło Obrót lub wprowadź w sąsiednim polu wartość obrotu wyrażoną w stopniach, aby ustawić kąt, o który chcesz obrócić obiekt.

  Wskazówka: Możesz nacisnąć klawisz Command, gdy wskaźnik znajduje się nad uchwytem zaznaczenia, a następnie przeciągnąć w celu obrócenia.

Odwracanie kształtu, pola tekstowego lub obrazka

 1. Zaznacz kształt, pole tekstowe lub obrazek.

 2. Kliknij w kartę Uporządkuj, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Uporządkuj, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w jeden z przycisków Odwróć, aby odwrócić obiekt poziomo lub pionowo.