Zmienianie wyglądu obiektu

Możesz zmienić wygląd obiektu, modyfikując jego obrys, kolor wypełnienia, cień i inne. Keynote udostępnia wiele gotowych stylów obiektów, czyli spójnych zestawów kolorów, obrysów i cieni, które pasują do motywu prezentacji. Możesz szybko zmieniać wygląd obiektu, stosując jeden z tych stylów. Możesz również ustawiać szereg dodatkowych opcji dostosowujących wygląd.

Stosowanie stylu w obiekcie

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Kliknij w kartę Styl, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Styl, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Wybierz styl w górnej części karty.

  Kliknij w strzałkę po lewej lub po prawej, aby zobaczyć więcej stylów.

Zmienianie przezroczystości obiektu

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Kliknij w kartę Styl, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Styl, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Przeciągnij suwak Krycie.

Dodawanie i zmienianie obrysu obiektu

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Kliknij w kartę Styl, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Styl, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Obrys, a następnie kliknij w menu podręczne i wybierz typ obrysu.

 4. Użyj dostępnych narzędzi, aby dostosować wygląd obrysu (narzędzia różnią się w zależności od wybranego obrysu).

Wypełnianie obiektu kolorem

Możesz wypełniać kształty, pola tekstowe i inne obiekty jednolitym kolorem lub gradientem (czyli dwoma lub wieloma przenikającymi się kolorami). Możesz używać kolorów i gradientów dostosowanych do motywu lub wybierać z pełnej palety kolorów.

Narzędzia do wypełniania obiektów kolorem
 1. Zaznacz obiekt.

 2. Kliknij w kartę Styl, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Styl, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Używanie koloru lub gradientu pasującego do motywu: Kliknij w pole koloru obok etykiety Wypełnienie, a następnie wybierz kolor lub gradient.

  • Używanie wypełnienia gradientem dwukolorowym: Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Wypełnienie, kliknij w menu podręczne, wybierz Wypełnienie gradientem, a następnie wybierz kolory. Lewa strona pola kolorów pokazuje kolory pasujące do motywu; koło kolorów otwiera okno kolorów, w którym można wybrać dowolny kolor.

  • Używanie własnego gradientu: Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Wypełnienie, kliknij w menu podręczne, wybierz Złożone wypełnienie gradientem, a następnie kliknij w pola koloru pod suwakiem, aby wybrać kolory. Możesz przesuwać końce kolorów i używać innych narzędzi, aby zmieniać rozmycie, kąt i kierunek gradientu.

Wypełnianie obiektu obrazkiem

Możesz wypełniać kształty, pola tekstowe i inne obiekty obrazkiem.

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Kliknij w kartę Styl, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Styl, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Wypełnienie.

 4. Kliknij w menu podręczne i wybierz Wypełnienie obrazkiem (lub Złożone wypełnienie obrazkiem, jeśli chcesz dodać tintę).

 5. Kliknij w Wybierz, przejdź do zdjęć, a następnie kliknij dwukrotnie w zdjęcie, aby je dodać.

 6. Jeśli wybrane zostało Złożone wypełnienie gradientem w celu dodania obrazka z tintą, kliknij w pole kolorów (po prawej stronie przycisku Wybierz), aby wybrać kolor tinty.

  Przeciągnij suwak krycia, widoczny na dole okna kolorów, aby zwiększyć lub zmniejszyć przezroczystość tinty.

 7. Aby zmienić sposób wypełnienia obiektu obrazkiem, kliknij w menu podręczne znajdujące się nad przyciskiem Wybierz, a następnie wybierz opcję:

  • Wielkość oryginalna: Umieszcza obrazek wewnątrz obiektu, nie zmieniając oryginalnych rozmiarów obrazka.

  • Rozciągnięcie: Dopasowuje rozmiar obrazka do wymiarów obiektu.

  • Mozaika: Powtarza obrazek w obiekcie.

  • Skaluj, aby wypełnić: Powiększa lub pomniejsza obrazek, aby nie pozostawiać przestrzeni w obiekcie.

  • Skaluj, aby dopasować: Dopasowuje rozmiar obrazka do wymiarów obiektu.

Zachowywanie własnych wypełnień

Własne wypełnienie możesz zachować do późniejszego ponownego użycia.

 1. Zaznacz obiekt z wypełnieniem, które chcesz zachować.

 2. Kliknij w kartę Styl, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Styl, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w pole koloru obok etykiety Wypełnienie.

  Wyświetlone zostanie okno z wyborem wypełnień.

 4. Przeciągnij wypełnienie z pola Bieżące wypełnienie do dowolnego innego pola w oknie, aby je zastąpić.

  Niektórych wypełnień nie można zastępować. Aby zmienić, które wypełnienia można zastępować, kliknij w menu podręczne Typ wypełnienia i wybierz inną opcję. Na przykład, jeśli chcesz zachować wypełnienie gradientem, kliknij w menu podręczne, wybierz Wypełnienie gradientem, a następnie przeciągnij wypełnienie w polu Bieżące wypełnienie do pola w sekcji Wypełnienia gradientem.

Dodawanie cienia

Kształty, pola tekstowe i obrazki mogą zawierać cień lub odbicie.

 1. Zaznacz kształt, pole tekstowe lub obrazek.

 2. Kliknij w kartę Styl, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Styl, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Cień, kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz typ cienia:

  • Cień zwykły: Obiekt wydaje się unosić nad slajdem.

  • Cień przyległy: Obiekt wydaje się stać na slajdzie.

  • Cień wygięcia: Rogi obiektu wydają się podwinięte.

 4. Dostosuj dowolne z poniższych opcji, aby zmienić wygląd cienia:

  • Rozmycie: Miękkość krawędzi cienia.

  • Przesunięcie: Odległość między cieniem a obiektem lub tekstem.

  • Kąt: Kąt padania cienia.

  • Perspektywa: Kąt źródła światła w cieniu przyległym.

Aby dodać cień do serii na wykresie, zobacz Zmienianie wyglądu wykresu.

Dodawanie odbicia

 1. Zaznacz kształt, pole tekstowe lub obrazek.

 2. Kliknij w kartę Styl, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Styl, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Zaznacz pole wyboru Odbicie.

 4. Przeciągnij suwak, aby ustawić widoczność odbicia.