Dodawanie równania przy użyciu MathType

Jeśli masz zainstalowany program MathType 6.7d lub nowszy, możesz używać go do dodawania wyrażeń matematycznych i równań do swoich prezentacji.

Używanie MathType do dodawania wyrażeń i równań matematycznych

  1. Kliknij w miejsce, w którym chcesz wstawić wyrażenie.

  2. Wybierz polecenie menu Wstaw > Równanie MathType (menu Wstaw znajduje się na górze ekranu).

  3. Wpisz lub wklej równanie w wyświetlonym polu.

    Aby uzyskać instrukcje korzystania z narzędzi MathType, skorzystaj z Pomocy programu MathType.

  4. Aby zachować równanie, w programie MathType wybierz polecenie menu File (Plik) > Close and Return to Keynote (Zamknij i wróć do Keynote), a następnie w wyświetlonym oknie kliknij w Yes (Tak).

    Równanie zostanie wyświetlone w punkcie wstawiania w prezentacji. Aby dokonać edycji równania, kliknij w nie dwukrotnie w celu ponownego otworzenia programu MathType.

Wygląd równania w prezentacji można zmieniać tak samo, jak wygląd dowolnego innego obrazka.