Sposoby używania operatora ciągu znaków i symboli wieloznacznych

Operator ciągu znaków (&) może być używany w formułach, natomiast symbole wieloznaczne (*, ?, ~) przeznaczone są do stosowania w warunkach.

Złączanie ciągów znaków lub zawartości komórek

Oto kilka przykładów użycia operatora konkatenacji:

"Abc"&"Def" zwraca „AbcDef”

"Abc"&A1 zwraca „Abc2”, jeśli komórka A1 zawiera 2

A1&A2 zwraca „12”, jeśli komórka A1 zawiera 1, a komórka A2 zawiera 2.

=B2&", "&E2 zwraca „ostatni, pierwszy”, jeśli komórka B2 zawiera „ostatni”, a komórka E2 zawiera „pierwszy”.

Dopasowywanie dowolnego pojedynczego znaku przy użyciu symbolu wieloznacznego

Oto kilka przykładów użycia znaku ? we wzorach dopasowywania:

„Ka?” dopasowuje każdy ciąg znaków, który rozpoczyna się od „Ka” i zawiera jeszcze dokładnie jeden znak, np. „Ka2” lub „Każ”.

„An??” dopasowuje każdy ciąg znaków, który rozpoczyna się od „An” i zawiera dokładnie dwa dodatkowe znaki, np. „Ania” i „Anka”.

=LICZ.JEŻELI(B2:E7;"?os") zwraca liczbę komórek w zakresie B2:E7, które zawierają wartość rozpoczynającą się od dowolnego znaku, po którym następują litery „os”, np. „kos” i „nos”. Nie uwzględnia komórek zawierających ciągi „skos” lub „ukos”.

Dopasowywanie dowolnej liczby znaków przy użyciu symbolu wieloznacznego

Oto kilka przykładów użycia znaku * we wzorach dopasowywania:

„*am” dopasowuje ciąg o dowolnej długości, zakończony na „am”, np. „tam” lub „Adam”.

=LICZ.JEŻELI(B2:E7;"*it") zwraca liczbę komórek w zakresie B2:E7, które zawierają wartość kończącą się na „it”, np. „kit” i „mit”. Nie obejmuje to np. ciągu „kita”.

Dopasowywanie znaku symbolu wieloznacznego

Oto kilka przykładów użycia znaku ~ we wzorach dopasowywania:

„~?” dopasowuje znak zapytania, zamiast używania tego znaku do dopasowywania dowolnego pojedynczego znaku.

=LICZ.JEŻELI(E;"~*") zwraca liczbę komórek w kolumnie C, które zawierają znak gwiazdki.

=SZUKAJ("~?";B2) zwraca 20, jeśli w komórce B2 znajduje się ciąg „Czy to jest pytanie? Tak!”, ponieważ znak zapytania jest 20. znakiem tego ciągu.

Używanie wielu symboli wieloznacznych w warunku

Symbole wieloznaczne (? * ~) mogą być używane razem w wyrażeniach warunkowych. Oto kilka przykładów:

„*a?” dopasowuje dowolne wyrażenie zawierające znak „a” oraz jakikolwiek inny pojedynczy znak, np. „czas”, „tam” lub „wymiar”.

=LICZ.JEŻELI(B2:E7;"*on?") zwraca liczbę komórek w zakresie B2:E7, które zawierają wartość rozpoczynającą się od dowolnej liczby znaków (w tym także równej zero), po której następują litery „on” i jeden dowolny znak. Obejmuje to takie słowa, jak „żona”, „wykarmiony”, „ona” i „toną”. Nie obejmuje natomiast takich słów, jak „online” (więcej niż jeden znak po „on”) lub „ton” (brak znaków po „on”).