Dodawanie lub usuwanie tabeli
Gdy dodajesz tabelę, wybierasz jeden z różnych stylów, zaprojektowanych tak, aby pasowały wizualnie do używanego motywu.…

Dodawanie wierszy i kolumn
oraz zmienianie ich ułożenia Istnieją trzy rodzaje wierszy i kolumn w tabelach: Wiersze i kolumny nagłówka są opcjonalne.…

Dodawanie zawartości do komórek tabeli
Istnieje kilka sposobów dodawania zawartości do tabeli. Możesz pisać, kopiować i wklejać zawartość z innego miejsca lub…

Formatowanie komórek tabeli
Formatowanie komórek w celu wyświetlania różnych typów danych Możesz formatować komórki tabeli do wyświetlania tekstu, wartości…

Tworzenie własnego formatu komórek
Możesz tworzyć własne formaty komórek w celu wyświetlania liczb, tekstu, dat oraz wartości czasu. Formaty własne…

Łączenie lub rozłączanie komórek
Łączenie komórek tabeli ze sobą scala sąsiednie komórki, tworząc pojedynczą komórkę. Można także rozłączać komórki,…

Dodawanie komentarza do komórki
Komentarze zawierają nazwę autora oraz datę i czas ich dodania. Komentarze są kodowane kolorem wg autorów.…

Dodawanie wyróżniania warunkowego do komórek
Możesz włączyć w Keynote automatyczne zmienianie wyglądu komórek, gdy znajdująca się w nich wartość spełnia określone kryteria.…

Zmienianie wyglądu tabeli
Możesz zmienić wygląd tabeli, stosując w niej inny styl tabeli, zmieniając jej obrys, pokazując lub ukrywając…

Zmienianie wyglądu tekstu tabeli
Możesz zmienić wygląd tekstu w całej tabeli lub tylko w wybranych komórkach. Zmienianie wyglądu całego tekstu w tabeli…