Dodawanie komentarza do komórki

Komentarze zawierają nazwę autora oraz datę i czas ich dodania. Komentarze są kodowane kolorem wg autorów.

Dodawanie komentarza do komórki

  1. Zaznacz komórkę, do której chcesz dodać komentarz.

  2. Kliknij w Przycisk komentarza na pasku narzędzi, a następnie wpisz komentarz.

    Kliknij poza komentarzem, aby go zamknąć.

Przesuń wskaźnik nad komórkę, aby przeczytać komentarz. Aby zobaczyć poprzedni lub następny komentarz, kliknij w lewą lub prawą strzałkę w komentarzu. Aby usunąć komentarz, kliknij w Usuń w polu komentarza.

Aby zmienić dane autora, wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje (menu Keynote znajduje się na górze ekranu). Kliknij w Ogólne, a następnie wpisz dane autora w polu Autor.

Aby zmienić kolor autora, wybierz polecenie menu Widok > Komentarze > Kolor autora (menu Widok znajduje się na górze ekranu), a następnie wybierz kolor.