Dodawanie wyróżniania warunkowego do komórek

Możesz włączyć w Keynote automatyczne zmienianie wyglądu komórek, gdy znajdująca się w nich wartość spełnia określone kryteria. Na przykład, komórki mogą zmieniać kolor na czerwony, gdy znajduje się w nich wartość ujemna. Aby wygląd komórki zmieniał się na podstawie znajdującej się w danej komórce wartości, utwórz regułę wyróżniania warunkowego.

Dodawanie reguły wyróżniania warunkowego

 1. Zaznacz jedną lub więcej komórek.

 2. Kliknij w kartę Komórka, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz po prawej paska bocznego lub nie ma na nim karty Komórka, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w Wyróżnianie warunkowe, a następnie kliknij w Dodaj regułę.

 4. Kliknij w typ reguły (na przykład, jeśli wartość w komórce to data, zaznacz Daty), a następnie kliknij w regułę.

  Przewiń, aby zobaczyć więcej opcji.

  Karty reguł: Liczba, Tekst, Data, Czas trwania, Pusty.
 5. Wprowadź wartości reguły.

  Na przykład, jeśli zaznaczona została reguła „po dacie”, wprowadź wartości określające datę, po której ma przypadać data w komórce.

  Kliknij w Przycisk odwołania do komórki, aby użyć odwołania do komórki. Odwołanie do komórki pozwala na porównywanie jej wartości z inną komórką, co umożliwia np. wyróżnianie komórki, gdy jej wartość jest większa od wartości w innej komórce. Kliknij w komórkę, aby ją zaznaczyć, lub wprowadź jej adres w tabeli (np. F1).

  Po dodaniu odwołania do komórki możesz wybrać, czy ma to być odwołanie względne, czy bezwzględne. Kliknij w strzałkę na danym tokenie i wybierz Zachowaj wiersz lub Zachowaj kolumnę. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Obliczanie wartości przy użyciu danych w komórkach tabel.

 6. Kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz styl.

  Możesz wybrać Własny styl, aby ustawić własny kolor czcionki, jej grubość oraz wypełnienie komórki.

 7. Kliknij w Gotowe.

Uwaga: Jeśli komórka spełnia więcej niż jedną regułę, jej wygląd zmieniany jest zgodnie z pierwszą regułą na liście. Aby zmienić kolejność reguł, kliknij w małą ikonę po lewej stronie nazwy reguły, a następnie przeciągnij tę regułę w górę lub w dół listy.

Powtarzanie reguły wyróżniania warunkowego

Najprostszym sposobem dodawania reguły do wielu komórek jest zaznaczenie tych komórek, a następnie dodanie reguły. Jeśli jednak do danej komórki została wcześniej dodana reguła, którą chcesz zastosować w innych komórkach, możesz połączyć reguły wyróżniania.

 1. Zaznacz komórkę, której regułę chcesz powtórzyć, a także komórki, do których chcesz tę regułę dodać.

 2. Kliknij w kartę Komórka, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz po prawej paska bocznego lub nie ma na nim karty Komórka, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w Pokaż reguły wyróżniania, a następnie kliknij w Połącz reguły.

Aby usunąć regułę, zaznacz komórkę (lub zakres komórek) z regułą, którą chcesz usunąć. Kliknij w Pokaż reguły wyróżniania (na karcie Komórka na pasku bocznym Format). Przesuń wskaźnik nad regułę, a następnie kliknij w Przycisk kosza na śmieci w prawym górnym rogu.

Uwaga: Jeśli komórka spełnia więcej niż jedną regułę, jej wygląd zmieniany jest zgodnie z pierwszą regułą na liście. Możesz zmieniać kolejność reguł, przeciągając je.